Özgökçe: Çiftçi desteklenmeli ki üretim devam etsin

Van Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, yaşanan genel kuraklığa, döviz kuruna bağlı olarak oluşan yüksek girdi maliyetlerine, sigorta primlerine ve çiftçinin bankalara olan borçlarına dikkat çekerek, “Köylünü
VAN 24.12.2021 11:30:00 0

Kurak geçen 2021 sezonu çiftçiyi olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde cılız kalan ekin biçilemedi ve tarlada kaldı.
Çiftçiyi en fazla zorlayan hususlardan biri de girdi maliyetleri oldu. Gübre ve yem fiyatlarının kura bağlı olarak artması sektördeki faaliyetleri büyük oranda aksattı. 
Sigorta primlerinin yüksek olması, çiftçinin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları da yine sektördeki temel sorunları oluşturdu. 
Çiftçi şimdi 2022 sezonu için hazırlıklar yaparken, bu olumsuzlukları kara kara düşünüyor.

TARIM BAĞKUR PRİMLERİ

Çiftçinin yaşadığı sıkıntılarla ilgili bilgi veren Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, çiftçiye, yaşanan sorunlarla ilgili bazı desteklerin sağlanması gerektiğini söyledi.
Bu sorunlardan birinin sigorta primleri olduğunu belirten Özgökçe, “Tarım Bağkur primleri çok yüksek, en azından bu primlerin Genel Başkanımızın da dediği gibi aylık 15 gün üzerinden prim şeklinde yatırılmasında bir avantaj sağlanmalıdır. Köylünün köyde kalması, üretimin devam etmesi, köylünün bu sektörde kalması için bazı desteklerin sağlanması lazım. Çünkü çiftçi üretmese, köylü üretmese insanlar aç kalır. Onun için köylüye büyük bir destek sağlanmalı ki üretmeye devam etsinler. Özellikle sigorta primlerinin ödenebilir bir seviyeye çekilmesi lazım.” dedi.

"DOLAR DÜŞTÜ; YEM VE GÜBRE FİYATLARI DA DÜŞMELİ"

Çiftçinin önüne çıkan bir diğer sorunun girdi maliyetleri olduğunu ifade eden Özgökçe, şöyle devam etti:
“Gübre ve yem fiyatları dövizden kaynaklı olarak çok artmıştı. Özellikle sonbaharda kimse tarlasına gübre atamadı, fiyatların aşırı yüksekliğinden dolayı. Artık dövizin inmesiyle birlikte hiç olmazsa fiyatların makul seviyelere çekilmesi, çiftçinin en azından ilkbaharda gübre alıp tarlaya atmasının sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şartlarda gübre fiyatlarının da inmesi gerektiği kanısındayız. Aynı şekilde yem fiyatları da öyle... Sektör sancılı bir dönemden geçiyor. Yem fiyatları da döviz kuruna bağlı olarak aşırı artmıştı, üretici zarar ediyor. Doların düşmesiyle birlikte yem fiyatlarının da düşmesini bekliyoruz.”

“BİR İNEK BİR FABRİKADIR” 

Girdi maliyetleri ve benzer sorunlar karşısında zorlanan çiftçinin ineğini kestirmek zorunda kaldığına dikkat çeken Özgökçe, “Üreticinin ineklerini kesime göndermemesi için bir şeylerin yapılması lazım, biliyoruz ki her bir inek bir fabrikadır. Fabrikayı kesmememiz gerekiyor. İneklerin kesime gitmemesi gerekiyor. Çiftçi artan maliyetler karşısında ineklerini kesime gönderiyor. Bu da ülkemiz hayvancılığı için çok kötü bir durumdur. Onun için hayvanların kesime gitmemesi gerekiyor.” diye konuştu.  

ÇİFTÇİ BORÇLARI

Çiftçilerin yaşadığı sorunlardan birinin de bankalara ve kooperatife olan borçlar olduğunu ifade eden Özgökçe, “Çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını faizsiz olarak en az 5 yıla yayılarak ödenmesinin sağlanması gerekir. Ülkede yaşanan kuraklık ve artan girdi maliyetleri yüzünden çiftçinin borçlarını faizsiz ve uzun vadelere yayılacak şekilde ödemesi gerektiğini her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Bu yönde çiftçilere kolaylık sağlanması lazım...” ifadelerini kullandı.

"TARIM SEKTÖRÜ DESTEKLENMELİ"

Bir ülke için en önemli sektörün tarım sektörü olduğunu belirten Özgökçe, çözüm önerilerini şöyle dile getirdi:
“Tarım çok önemli bir sektör, sadece bizde değil bütün ülkelerde önemli bir sektör çünkü gıda olmazsa olmaz, insanlar gıdasız yaşayamaz. Onun için köylünün köyde kalması, üretimin aksamaması önümüzdeki yıllar için de çok önemli. Dünyada yaşanan pandemi, tedarik zincirinde aksamalara neden olurken bunun başında gıda geliyor. Gıda tedariği önemli çünkü insanlar yemeden içmeden yapamaz. Onun için köylüye her sektörde teşvikler verilmeli, üretim devam etmeli. Bu yönde hükümetin adımlar atması gerekiyor. Özellikle et konusunda canlı hayvan ve et ithalatının durdurulması gerekir. Yerli üretici desteklenmeli. Özellikle yem konusunda çok sıkıntı yaşanıyor. Bu şartlarda yem fiyatlarının düşmesi gerekiyor. Süt üreticileri zaten sıkıntılı bir süreç yaşıyor, süt fiyatlarına bir artış geldi ama üretici yeni fiyattan daha satmadan yem fiyatları birkaç katına çıkmıştı, onun için süt üreticisi bir kilo süt satarken en az bir buçuk kilo yem alması gerekiyor ki üretime devam edebilsin. Bu şartların sağlanması gerekiyor. Devlet bu durumda üreticiye ya ücretsiz yem vermeli ya da çok uygun bir fiyata sağlamalıdır. Enflasyonun artmasının başında gıda ürünlerinin fiyatlarının artması geliyor. Onun için tarım ve hayvancılığa dönmemiz gerekiyor. Sonuçta enflasyon gıda ürünleriyle artış yaşıyor, onun için gıdayı ne kadar kontrol altına alırsak enflasyonu da o oranda kontrol altına almış oluruz. Bu nedenle üreticilere destek istiyoruz.”
Özel Haber: Adil HARMANCI 

Özgökçe: Çiftçi desteklenmeli ki üretim devam etsin