Nasıl Bir Diyanet İşleri Başkanı?

Orhan Arslan
VAN 12.08.2017 11:23:30 0
 Türkiye Cumhuriyeti Devletini oluşturan Türk Milletinin 1/80 Milyon’u olarak düşüncemi açıklama hakkımı kullanıyor ve kanaatimi aşağıya yazıyorum:

 

ALLAH’IN RIZASINI ÖNE ALMALI

 

Diyanet İşleri Başkanı Allah rızasını her şeyin önünde tutmalıdır.

 

KURAN ESASLI OLMALI

 

Diyanetin ve milletin gündemine Kur’an’ı taşımalı; Dinin olmazsa olmazı olan Kur’an’ı esas almalıdır.

 

İlahi vahyin yani Kur’an’ın ne dediğini anlamalı, bilmeli ve halka aktaracak derinlikte olmalıdır.

 

Allah’ın tamamladığı dine (Maide 5/39 yapılan ilaveleri fark etmeli, “Allah noksan din göndermedi” diyerek Kur’an’ı korumalıdır.

 

HZ MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

 

Peygamberi Kur’an’da, Kur’an’ı Peygamberde görmeli, Peygamberin bize, “İslam olmadan önce insan olmayı öğrettiğini” akıldan çıkartmamalıdır.

 

DİN İLE DİN KÜLTÜRÜNÜ AYIRMALI

 

Din ile din kültürünü ayıran bir temyiz kabiliyetine sahip olmalı; Kur’an dışındakileri kültür olarak bırakmalı.

 

İSLAMDA RUHBAN SINIFI YOK

 

Bu dinde ruhban sınıfının olmadığını, ruhbanlığın Hristiyan kaynaklı olduğunu bilerek ona göre tedbir almalıdır.

 

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Tam bir inanç özgürlüğü tesis etmeli, “Dinde zorlama yoktur (Bakara 2/256)” ayetine iman etmelidir. Bu şekilde münafığı olmayan bir toplum inşası mümkün olacaktır.

 

Dinin bir yorumunu devlet şemsiyesi altına alıp, diğerlerine zulmedilmesine imkân vermemelidir.

 

İnanların değil, inanmayanların da Başkanı olmalıdır.

 

KUR’AN MUHAFIZI OLMALI

 

Kur’an Hafızı da olsa çok iyi olur ama mutlaka Kur’an’ın muhafızı olmalıdır.

 

TARİKAT İMAMLARI VE ŞEYHLER

 

Tarikat İmamları, Reis ve Şeyhlerin birinci derecede İlah, Allah’ın ikinci derecede İlah sayıldığı bir düzenin farkına varmalı ve onlarla vahiy yoluyla mücadele etmelidir.

 

Reisin cebine 2-3 kuruş koyulduğunda hepsinin satın alındığını FETÖ örneğinden anlamalı, acilen harekete geçmelidir.

 

DİN EĞİTİMİ MÜFREDATLARI

 

Kuran Kursu, İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip okullarının müfredatlarını yeniden tanzim ve tertibi çalışmalarına hemen başlamalıdır.

 

AKLI ÖNDE TUTAN

 

Akıl-Vahiy-Toplum ilişkisini dengeli bir şekilde kurmalıdır.

 

TV’DEKİ MENKIBE VE HURAFELER

 

Kur’an ve bilim zırhıyla menkıbe ve hurafelerin din sayılması zehrinden, 80 Milyon insanımızın akıl ve ruh sağlığını koruyacak tedbirleri hemen almalıdır.

 

SİAYESET ÜSTÜ

 

Yeryüzü Halifesi olarak, Sorumluluk Bilincine (Takva) sahip olmalıdır. İnsanlara mezhepleri değil, dini anlatmalıdır.

 

Bu ümmetin artık şekle değil anlama, nasıla değil niçine, korkuya değil sevgiye, eskiye değil yeniye, yanlışa değil doğruya götüren dine ihtiyacı var; yani İslam’a.

 

VE BAŞKANLIK ŞURASI

 

Ülkemizdeki indirilmiş din âlimlerinden oluşan kimlik ve kişilik sahibi 10-12 kişilik bir BAŞKANLIK ŞURASI kurmalı, onlarla sürekli istişare etmelidir.

 

ALLAH’IM! HALİMİ SANA SUNDUM

 

Duamı kabul eder misin lütfen. Et ki, bu ümmet de, bütün dünya da görsün; MÜSLÜMANLAR SAADET ASRINI ÇAĞA NASIL TAŞIYORLAR. DÜNYA NASIL CENNET OLUYOR.

 

Görsün bütün dünya, Allah Resulü nasıl örnek alınıyor.

 

Bu yazımı ilgililerin okuyacağını biliyorum.

 

Mahşerde arz edeceğim Rabbime: “Ben söyledim” diyeceğim.

 

Yaratanım, Sahibim, tek sığınağım, Allah’ım: Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

 

Hayırlar diliyorum.