MHP Van İl Başkanlığından Van’ın sorunları ile ilgili rapor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı M. Salih Güngöralp, Van’ın temel sorunlarının yer aldığı raporun MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın aracılığı ile Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu
VAN 5.08.2017 23:04:50 0
 Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan MHP Van İl Başkanı M. Salih Güngöralp, Van İl Teşkilatı olarak ilin 7 temel sorununun yerinde tespit edilerek önemli konuları proje haline getirip dosya halinde Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Celal Adana’ya sunduklarını belirtti.
 
Genel Başkan Yardımcısı Adana’nın raporda yer alan sorunları TBMM’de bizzat Başbakana önerge şeklinde verdiğini ifade eden Güngöralp, verilen önergeyi şöyle paylaştı:
 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başbakan Sayın Binalı Yıldırım tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Van ve bölge iller açısından çok büyük önem arz eden ve bölgenin en önemli ticaret yollarından biri olacak olan Van-Şırnak karayolu projesinin ivedi şekilde bitirilmesi gerekmektedir. Ancak güvenlik gerekçesi ve ödeneklerin yüklenici firmaya ödenmediği nedeniyle projenin durdurulduğu haberleri gerçeği yansıtmakta mıdır? Konuyla ilgi olarak çalışmalarınız hangi aşamadadır? Bölgenin yöneten ve yönlendiren kenti konumunda bulunan Van şehrinin gelişmesi ve kalkınmasında önem arz eden çevre yolunun önündeki en büyük engel 18. madde uygulanmasıdır. İvedi olarak kamulaştırma çalışmaları yapılıp çevre yolu projesi önündeki engellerin bertaraf edilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak çalışmalarınız var mıdır? Eğer var ise hangi aşamadadır? Genç nüfus sayısı yüksek olan Van'da gün geçtikçe işsizlik sayısı artmaktadır. İşsizliğin önüne geçilmesi ve yaşam düzeyinin artması bakımından yürüttüğünüz çalışmalar hangileridir?" 
 
Önergenin devamında ise şu ifadelere yer verildi:
“Van başta olmak üzere bölgede yaşanan ekonomik durgunluğun genel ekonomik durumdan bağımsız olarak ele alınması ve bölgeye özel ekonomik uygulamaların yapılması gerekmektedir. KOSGEB aracılığı ile bölgede verdiğiniz veya vereceğiniz destekler hangileridir? Türkiye'nin en önemli ve en güzel doğal değerlerinden bir olan Van Gölü’nün korunması hususunda çalışmalar hangileridir? Van Ferit Melen Havalimanı'nda özelikle kötü hava koşullarında uçağın piste elektronik cihazlarla emniyetli iniş yapmasını sağlayan sistem olarak tanımlanan ILS cihazının eksikliği sebebiyle birçok uçak seferi iptal edilmektedir. Söz konusu cihazın ivedi olarak temin edilmesi ve uçuş iptalleri minimum seviyeye düşürülerek mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir. Bu konuda yürüttüğünüz çalışmalar hangi aşamadadır? Van'da AMATEM merkezinin madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında ihtiyacı her anlamda karşılamadığı bilinmektedir. Tedavi merkezinin daha bir yere taşınması, ihtiyaca karşılık verebilecek seviyeye getirilmesi önemlidir. Bu sayede madde bağımlısı vatandaşlarımız tedavi olarak eski sağlıklarına kavuşabileceklerdir. Konuyla ilgili çalışmalar hangi aşamadadır?”