Merkez Bankası'ndan çok önemli uyarı! Ödeme yaptıysanız dikkat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan "Bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur" açıklaması geldi.
EKONOMİ 10.09.2021 15:11:15 0

Merkez Bankası, bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti  sunulmasının suç olduğunu bildirerek, "TCMB tarafından izinsiz  faaliyet gösteren işletmeler ve kişiler hakkında soruşturma ve  kovuşturma yapılmasını teminen ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulmaktadır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” uyarınca ödemeler alanını  düzenlemekle ve denetlemekle görevlendirilmiştir.

Son zamanlarda ilgili mevzuatın gerektirdiği izin ve yetkiler olmadan  bir kısım işletmeler ve kişiler tarafından para transferi ve fatura  ödemeleri hizmetlerine aracılık edildiği ve bu amaçla üçüncü  kişilerden para tahsil edildiği yönünde ihbar ve şikâyetler  alınmaktadır. Tahsilatı yapılmış fonların ödemelerde kullanılmayıp  mağduriyet yaratıldığına yönelik yoğun bildirimler ile  karşılaşılmaktadır.

Ülkemizde ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi ancak gerekli lisansların  alınmış olması şartıyla mümkündür. Bankalar, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) ile faaliyet izni almış ödeme kuruluşları ve  elektronik para kuruluşları tarafından ödeme hizmetleri yerine  getirilebilmektedir. Para transferi, fatura ödemelerine aracılık  edilmesi ve benzeri ödeme hizmetlerini sunabilecek yetkili kuruluşlar TCMB internet sitesinde liste halinde* ilan edilmektedir. Ödeme  hizmeti sunmaya yetkili olduğu kesin tespit edilemeyen kişilere itibar  edilmemesi ve bunlar aracılığı ile herhangi bir ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca, bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para  kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması  suçtur. TCMB tarafından izinsiz faaliyet gösteren işletmeler ve  kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını teminen ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulmaktadır. Bu kurum ve  kuruluşların dışında ödeme hizmeti alınmaması ve yasal olmayan ödeme  hizmeti sunulması iddialarının TCMB’ye bildirilmesi olası  mağduriyetleri önleyecektir.

Gerekli lisanslar ile izin ve yetkileri olmaksızın ödeme ve elektronik  para kuruluşu veya bunların yetkili temsilcisi gibi davranan işletme  ve kişilerle karşılaşılması halinde, TCMB internet sitesinde yer alan  iletişim sekmesini (TCMB-Sorularınız İçin) veya e-Devlet üzerinden TCMB’ye Sorun sekmesini kullanarak ihbarda bulunulması, TCMB  tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulabilmesi  bakımından önem arz etmektedir."