Mera Yaz Okulu Van'da açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından 'Mera Yaz Okulu Eğitimi' programı düzenlendi. 2021 yılı mera yaz okulu açılış programı Van İl Tarım v
EĞİTİM 25.05.2021 09:42:09 0

Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında; 4342 sayılı Mera Kanunu uygulamaları konusunda, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünde görev alacak teknik elemanların yetiştirilmesi amacıyla Van ilinde Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonuyla bölge illerinden gelen personellere yönelik, Elite World Otelinde düzenlenen eğitim programına, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Çayır Mera Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Bakanlık Personelleri ve 8 İl Müdürlüklerinden gelen personeller katıldı. Eğitim sonunda mera yaz okulu eğitimine katılacak personellere Mera Yaz Okulu Eğitim Sertifikası verilecek.

“VAN, ÜLKEMİZ MERA ALANLARI İÇERİSİNDE 2. SIRADA YER ALIYOR”
2021 yılı mera yaz okulu açılış programında açılış konuşmasını yapan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş: “Tarımsal üretim, geçmişte açlık kaygısı nedeniyle önemsenen bir konuydu. Fakat günümüzde çok boyutlu, stratejik ve gittikçe önemi artan bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Tarım sektörü, günümüze kadar ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Ülkemiz sahip olduğu büyük tarım potansiyeli ile bugün de dünya tarımında önemli bir yer tutmaktadır” dedi. 
Görentaş, şöyle devam etti: “İlimizin tarımsal yapısını özetlersek; Ülkemizde dört kişiden biri tarım sektöründe çalışmaktayken ilimizde yaklaşık iki kişiden biri tarımda çalışmaktadır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin Van ekonomisinde özel bir önemi vardır. İlimiz yaklaşık 3,2 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizin küçükbaş hayvan varlığının 7’sini İlimiz karşılamaktadır. Yine ülkemizin mera varlığının 10’unu, korunga üretiminin 21’ini, yonca üretiminin 8’ini, Ceviz üretiminin 2.5’ini, iç su avcılığının üçte birini, arı varlığının yaklaşık 2’sini ve sığır varlığının 1,5’ni ilimiz karşılamaktadır. İlimizin tarımsal üretim değeri 5.95 Milyar TL’dir. Çayır ve Meralar hayvancılık sektörü açısından büyük öneme sahip alanlar olup ucuz ve kullanımı kolay kaliteli kaba yem kaynağıdırlar. Hayvan otlatılan ve otu biçilerek değerlendirilen alanlar yeryüzünün 57’sini kapsamasına rağmen dünya üzerinde mevcut mera alanlarının yaklaşık 11’i ekonomik anlamda kullanılmaktadır. Ülkemiz çayır ve meraları olumsuz çevre şartları ve bilinçsiz kullanım faktörlerine bağlı olarak çoğunlukla özgün bitki örtülerini çeşitli seviyelerde kaybederek daha düşük kalitede ve daha az miktarda kaba yem üretir duruma gerilemiştir. Düşük verimli meraların durumunun iyileştirilmesi, düzensiz yapılan otlatmanın önüne geçilmesi, meraya olan aşırı baskının azaltılması, kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içerisindeki yem bitkileri ekilişlerinin ve birim alana düşen verimin arttırılmasıyla hayvancılık için gerekli olan kaba yem ihtiyacının karşılanması çayır ve meralar üzerindeki olumsuz baskıyı azaltacaktır. İlimiz sahip olduğu 1.239.289 HA mera alanı ile Ülkemiz mera alanları içerisinde 2. sırada yer almakta olup, tespit ve tahdit işlemleri 100 olarak tamamlanmıştır. İlimiz meraları üzerindeki aşırı otlatma baskısını azaltmak ve zayıf meralarımızın güçlendirilmesi açısından mera ıslah ve amenajman projeleri hazırlanmaktadır. Mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında bu güne kadar Bakanlığımızca kabul edilen 25 proje bitirilmiştir. 2021 yılı itibariyle 11 mahallemizde ıslah çalışmaları devam etmekte olup bu kapsamda 25 ton Sertifikalı Yonca tohumu, 75 hibeli 44 ton yonca tohumu, 4 ton sertifikalı Korunga tohumu ve 50.000 danelik mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca zayıf meralarımızın güçlendirilmesi için 36 ton Amonyum sülfat ( 21) gübresi ve 4 adet gölgelik ile 220 adet sıvat dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Mera altyapısının geliştirilmesi, meralarımızda otlatılan hayvanların sulanması ve gölgelik ihtiyaçlarının karşılanması için geçen yıl DAP idaresince kabul edilen projeler kapsamından 3 adet gölgelik, 80 adet sıvat dağıtımı yapılmış, bu yıl ise DAP idaresine sunulan 750 bin TL bütçeli 500 adet sıvat ve 3 adet gölgelik projesinin ihale işlemleri devam etmektedir. 4342 sayılı mera kanununda bazı düzenlemeler yapılması gerekmekte olup özelikle mera işgalleri ile ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır. Bakanlığımız tarafından düzenlenen ve bakanlık personelinin tespit, tahsis, tahdit, mera ıslah ve amenajman projeleri konularında eğitilmelerinin hedeflendiği mera yaz okulunun bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni eder saygılarımı sunarım.”

“MERALAR, EN BÜYÜK ZENGİNLİK KAYNAĞI ALANLARIMIZDIR”
Daha sonra konuşan Çayır Mera Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür, mera yaylak kışlakları ülke hayvancılığı, biyolojik zenginlik ve iklim faktörlerinin öneminden bahsederek: “Meralar bildiğimiz gibi en önemli, en büyük zenginlik kaynağı olan alanlarımızdır. Çayır ve meralar iklim faktörlerindeki aşırılıkları gidermektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda yeşil alanlar aldıkları enerji ve ürettikleri nem sayesinde sıcaklığı 5 dereceklik bir düşüse sebep olmaktadır. Ayrıca meralar çevreyi kirleten karbondioksiti tüketerek oksijen ürününü son ürün olarak üretmektedir. Mera varlığımız 2001 TÜİK sayımına göre 14.6 milyon hektar olarak gözükmektedir. Bu da ülkemizin 78 milyon hektar olan alanının yüzde 19’una yaklaşık olarak denk gelmektedir. Tarım Orman Bakanlığımızca mera kanunun yayınlanmasından bugüne kadar 12 milyon hektar tespit, 9.3 milyon hektar tahdit, 5.7 milyon hektar tahsis yapıldı. 2 bine yakın mera ıslah projesi kapsamında 13 milyon dekar alanda mera ıslah çalışması tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı. 

“HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ”
Son olarak konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, devlet olarak her zaman üreticinin yanında yer aldıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Van ilimiz meralar noktasında Türkiye’de ikinci sırada ve bunun doğal sonucu olarak da tabi küçükbaş hayvancılık noktasında birinci sırada yer almaktadır. Bizler bu potansiyeli görerek gerek mera alanlarının gerek otlaklarımızın korunması gerekse de hayvancılık faaliyetlerinin artırılması noktasında bir takım projelerle, teşviklerle bu potansiyeli artırmanın sürekli olarak yollarını arıyoruz. Meraların tahsis değişikliği noktasında mera komisyonu başkanı olarak bu konuda bakanlığımızın müsterih olmasını ben istirham ediyorum. Çünkü bizim komisyon toplantılarımız oldukça uzun sürüyor, yani ciddi manada bir kamu yatırımı yapılacaksa ve bu yapılan yatırım bizim mera alanında feragat etmemize gerçekten bizi vicdanen ikna ediyorsa biz bu noktada tahsis süresini kısıtlayarak, talep edilen alanı kısıtlayarak mera alanları varlığımızı, otlaklarımızı mümkün mertebe korumaya gidiyoruz. Malumunuz artık büyükşehirlerin COVİD haricindeki riskleri bile tolere edilebilir düzeyde değil. COVİD öncesi süreçte bile kırsala dönüş başlamıştı, COVİD süreci ile birlikte bu dönüşün ciddi manada hızlandığını hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Bizlerin de bu süreci avantaja çevirmemiz gerekiyor. COVİD sürecinin tedbir noktasında başından sonuna kadar getiren İçişler Bakanlığımızın genelgeleri hepinizin malumudur. Her ne olursa olsun, nasıl bir tedbir uygulanırsa uygulansın tam kapanma dönemi dahil çiftçilerimizi, hayvancılıkla iştirak ettiğini herhangi bir şekilde belgeleyen vatandaşlarımızı kısıtlamalardan muaf tuttuk. Bu da başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve devlet büyüklerimizin özellikle şu dönemde tarıma ne kadar önem verdiğini, hayvancılık faaliyetlerine ne kadar önem verdiğini bizlere gösterdiler. Bizle de burada bu mesajın gerektirdiği şekilde çitçilerimizin her noktada yanlarında olmaya çalışıyoruz. Şuanda yürütülen bir proje var “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim var.” Bu projede biz mümkün mertebe talep eden her vatandaşımıza şartlar dairesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu konu bizim için gerçekten önemli, hele Van için daha bir önem arz ediyor.”
Yapılan konuşmaların ardında Elite World Otelinin Edremit ve  Akdamar Toplantı Salonlarında Mera Yaz Okulu eğitimine başlandı. Eğitim programı 4 gün sürecek. Eğitimlere 7 ilden toplam 48 personel katılım sağlıyor.


.
Haber: M. Selim KURT    

Kaynak: (Prestij Haber Merkezi) - Prestij Haber Merkezi