Maliye, çiftçiye vergi iadesi için kolları sıvadı!

5 yıl boyunca tarımsal destek ödemelerinden kesilen vergilerin tamamının çiftçilere iade edilmesinin önü açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi iadeleri için çalışmalarını hızlandırdı.
VAN 24.11.2021 14:46:10 0

Danıştay 3. Dairesi Nisan ayında verdiği kararla devlet tarafından verilen gelir desteğinden yüzde 4 oranında kesilen vergiyi iptal etti. Buna göre Gelir Vergisi Kanunu’na bir madde daha eklenerek geriye doğru 5 yıl boyunca tarımsal destek ödemelerinden kesilen vergilerin tamamının çiftçilere iade edilmesinin önü açıldı. Konunun detaylarını paylaşan Vizyon Şirket Ortağı İsmail Vefa AK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da vergi iadeleri için çalışmalarını hızlandırdığına dikkat çekti.

İşte Vizyon Şirket Ortağı İsmail Vefa AK'ın o yazısı:

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİNDE VERGİ STOPAJI

Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar tarafından çiftçilere hibe desteği, hayvancılık desteği, mazot, gübre ve tohum destekleri veya fark ödemesi desteği gibi farklı adlar altında birçok ayni veya nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler üzerinden ilgili kurum ve kuruluşlar yerine göre farklı oranlarda gelir vergisi stopajı yapmaktaydı. Tarımsal destek ödemelerinden vergi stopajı yapılmaması için birçok çiftçi tarafından konu yargıya taşınmıştı. Danıştay 3. Dairesi Nisan ayında verdiği kararla devlet tarafından verilen gelir desteğinden yüzde 4 oranında kesilen vergiyi iptal etti.

Vizyon Şirket Ortağı İsmail Vefa AKVizyon Şirket Ortağı İsmail Vefa AK

Daha sonra 26 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na bir madde eklenerek kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisi dışında bırakıldı. Önceki dönemlerde kesilen vergilerin iadesi ve çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için, hükümet tarafından bir çalışma başlatıldı. Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’na bir madde daha eklenerek geriye doğru 5 yıl boyunca tarımsal destek ödemelerinden kesilen vergilerin tamamının çiftçilere iade edilmesinin önü açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi iadeleri için çalışmalarını hızlandırdı.

VERGİ İADESİNİN ŞARTLARI

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin iadesi için, çiftçiler tarafından vergi dairelerine bir dilekçeyle başvurulması gerekmektedir. Eğer vergilerin iadesi için daha önce dava açılmışsa, açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır. Bu şartlar dahilinde, başvuran çiftçilere hesaplanacak faiziyle birlikte vergi iadesi yapılacaktır.

MALİYE TARAFINDAN TEBLİĞ ÇIKARILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı çiftçilere yapılacak vergi iadelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere bir genel tebliğ hazırlıyor. Vergi iadesi başvurusu için standart bir dilekçe formatı belirlenmiş durumda. Çiftçiler vergi iadesi için diledikleri vergi dairesine başvuru yapmakta serbest. Dilekçeler elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verebileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verebilecek.

Dilekçede çiftçiye ait bilgiler, vergi iadesinin yatırılacağı banka hesabı ve varsa feragat edilecek davalara ilişkin bilgiler yer alacak.

2016 ÖNCESİ VERGİ KESİNTİLERİ İADE EDİLMEYECEK

Düzenleme kapsamında yapılacak iadeler, 1/1/2016 tarihi ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisiyle sınırlı bulunmaktadır. 1/1/2016 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen vergiler iadeye konu olmamaktadır. Kanunda düzeltme zamanaşımı şeklinde bir ifade zikrediliyor. Düzeltme zamanaşımı geçmişe dönük vergi iadesinin yapılabileceği süreyi ifade ediyor. Bu süre 5 yıl olduğu için 2016 yılında çiftçilerden kesilen vergilerin iadesine ilişkin başvurular geciktirilmeden 2021 yılı içerisinde yapılmalıdır.

ÇİFTÇİNİN VERGİ VE SGK BORÇLARI VARSA

Vergi daireleri çiftçilere vergi iadesi yaparken Gelir İdaresi veri tabanı üzerinden başvuru sahibi çiftçiden kesilen vergileri kontrol edecek. Gerektiği durumlarda vergi dairesi, tarımsal desteği sağlayan kurum ve kuruluşlardan yazıyla bilgi isteyip çiftçiden ne kadar vergi kesildiğinin tespitini yapacak. Çiftçi tarafından vergi iadesine hak kazanılması halinde, çiftçinin başka vergi türlerinden vergi borcu olup olmadığı veya SGK prim borcu bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Eğer iade yapılacağı esnada çiftçinin vergi veya SGK borcu bulunuyorsa, çiftçiye iade yapılmadan önce bu borçlar kapatılacak. Daha sonra kalan kısım çiftçilerin dilekçelerinde belirtmiş olduğu banka hesaplarına yatırılacak.