KALİTE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU RAPORLARI İNCELEDİ

İl Milli Eğitim Müdürü bünyesinde kurulan Kalite Değerlendirme Komisyonu, Meslekî ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mustafa Danışman başkanlığında toplantı yaptı.
VAN 1.08.2017 18:28:53 0
 Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde kurulan Kalite Değerlendirme Komisyonu, okullardan gelen kurumsal ve münferit birimler düzeyindeki tüm raporları inceledi. Bu inceleme sonucunda elde edilen bulguların ışığında il Milli Eğitim Müdürlüğü raporu hazırlandı. 
Raporu değerlendiren Mesleki Eğitimden Sorumlu Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Danışman “52 okulumuzda toplamda 496 okul-kurum raporu hazırlanmıştır. Okul-kurum öz değerlendirme raporunda okullarımızın kısa, orta ve uzun vadede yapacakları stratejik çalışmalara bir örnek teşkil edeceğini, ayrıca okul-kurum raporunda liderlik strateji, personel politikası, okul-kurumda mevcut teknoloji etkili kullanımı,  hizmetler, öğrenci çıktıları-sonuçları, ortaklık çıktıları-sonuçları, kurumsal çıktılar-sonuçları” gibi başlık altında da personel çıktıları-sonuçları değerlendirildiği söyledi.

 İl MEM raporu hazırlanırken Okul-kurum Öz Değerlendirme raporu da dikkate alınarak ve sektör, oda temsilcilerinin görüş ve önerilerine de yer verilerek hazırlandığını belirten Danışman, bu çalışmanın ilimizin mesleki eğitime önemli bir katkı sunacağı belirtildi.

Van Olay/Haber Merkezi