Genelgelerle Hayatı Zindan Etmiş

Tiyatrocu Güllü Agop`un torunu olmakla övünmesiyle bilinen Prof. Dr. Yücel Aşkın`ın, rektörlüğünü yaptığı dönemde Yüzüncü Yıl Üniversitesi`nde başörtülü öğrenci ve dindar öğretim üyelerine karşı adeta terör estirdiğini g
VAN 23.02.2013 14:05:09 0
28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümü öncesi, o dönem yapılan hukuksuzlukların yenileri ortaya çıkıyor. 28 Şubat sürecinde baskıların yoğun şekilde yaşandığı üniversitelerin başında gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi`nde görev yapan bazı öğretim üyelerine baskı yapıldığı, mezuniyetlerine iki ay kalan birçok öğrencinin de okuldan atıldığı ortaya çıktı. Başörtülü şekilde derse giren öğrenciler hakkında tutanak tutmak istemeyen öğretim üyelerinin ise üniversiteden ilişiklerinin kesildiği belirlendi.

GENELGELERLE HAYATLARI ZİNDANA ÇEVRİLMİŞ


Akit’in haberine göre, Yrd. Doç. Dr. M. Kazım Kara tarafından TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu`na gönderilen dilekçe, 28 Şubat sürecinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Yücel Aşkın tarafından yapılan baskıları yeniden gündeme getirdi. Dilekçede Rektör Aşkın tarafından çıkarılan ve öğrenci, öğretim üyesi ve yakınlarının mağduriyetlerine neden olan genelgelerin suretleri de yer aldı.

GENELGELERİ UYGULAMAYANLARIN SAVUNMALARI ALINMIŞ

Yücel Aşkın’ın Ziraat Fakültesi Dekanlığı yaptığı döneme ait bir genelgede bir hayli ilginç. Dönemin Rektörü Prof. Dr. Cengiz Andiç tarafından düzenlenen iç genelge ile ilgili Aşkın, öğretim üyelerini ve öğrencileri derslere sakalsız ve başörtüsü takmadan girilmesi konusunda uyarıyor. Öğretim üyelerinden bu konuya uymayan öğrenciler hakkında işlem yapmalarını talep ediyor. Genelgeyi nasıl uyguladıklarını ve uygulamamış ise bu konudaki görüşlerini yazılı olarak sunmalarını istiyor.

HAK ETTİKLERİ KADROLARA ATAMALARI YAPILMADI


Yrd. Doç. Dr. M. Kazım Kara dilekçesinde baskıların öğretim üyelerinin hak ettikleri kadrolara atanmaması ile başladığını belirtti. Rektör Yücel Aşkın’ın kendisine oy veren bazı öğretim üyelerine dahi kendi oluşturduğu jüri tarafından olumsuz rapor verdirdiği ve akademik camiada yetersiz duruma düşürdüğünü kaydetti.

ÖĞRENCİLERİ ATMAYANLARIN İLİŞİKLERİ KESİLDİ


Öğrencilerin üniversiteden atılmasına araç olmayan öğretim üyelerine baskı yapıldığını dile getiren Kara, baskılara boyun eğmeyen öğretim üyelerinin üniversiteden ilişiklerinin kesildiğini vurguladı. Birçok öğretim üyesinin ise Kemal Gürüz’ün başkanlığı döneminde YÖK’e yazılan yazılarla başka üniversitelere denenmek üzere atanarak mağdur edildiklerini belirtti.

GERİYE DÖNÜK SİCİL NOTLARIYLA OYNAMIŞLAR


Kendisinin de bu yazışmalarla Adnan Menderes Üniversitesi’ne atandığını dile getiren Kara, Van İdare Mahkemesi`nin aldığı kararla Yüzüncü Yıl Üniversitesi`ne geri döndüğünü ifade etti. Yücel Aşkın ile Ziraat Fakültesi Dekanı Fırat Cengiz`in geriye dönük sicil notu ile oynamak suretiyle Danıştay 8. Daire`den İdare Mahkemesi`nin verdiği kararın bozulmasını sağladıklarını ileri sürdü. Ankara Kriminal Polis Laboratuarınca düzenlenen ekspertiz raporuyla geriye dönük hazırlanmış olan sicil varakalarının düzmece ve sahte olduğunun ortaya çıktığının altını çizdi.

BAŞÖRTÜLÜLERİN LOJMANA GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Yrd. Doç. Dr. M. Kazım Kara, bir başka genelgede ise üniversite lojmanlarında ikamet eden öğretim üyelerinin eş, anne ve büyükannelerinin başörtülü olmalarına yasak getirildiğini vurguladı. Bu uygulama nedeniyle birçok öğretim üyesinin yakınlarının lojmanlardan giriş çıkış yapmadıklarını vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Kara bazılarının ise başlarındaki örtüyü çıkarmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.