“Fay hattı üzerinde bina yapılamaz“ haberine yalanlama

Van Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Van'da bir gazetede yer alan 'Fay Hattı Üzerinde Bina Yapılamaz' başlıklı haber yalanlandı.
VAN 10.06.2014 18:05:22 0

Van Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının fay hattı üzerinde yapılacağı iddiasının gerçek dışı ve mesnetsiz olduğu açıklandı.

 

Yapılan açıklamada Van Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Bedrettin Anaran’ın “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Edremit’te daha önce fay hattı olduğu yapılan etütlerle tespit edilen bir arsa üzerinde inşa edilmesinin yanlış, tehlikeli ve düşündürücüdür.” şeklindeki beyanları iki açıdan gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

 

“Jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarını temin edilerek planı hazırlamıştır”

Yapılan açıklamada, “İlimizde, 23.10.2011 ve 09.11.2011 tarihlerinde meydana gelen depremlerden sonra, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) ile Van Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde; “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”un 15. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri doğrultusunda, Van Kenti İmar Planı sözü edilen Bakanlığımız tarafından hazırlanmıştır. Bilindiği üzere şehir imar planları hazırlanırken İmar Planı Yapılması ve Değişiklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 8’nci maddesine göre jeolojik durumun gözetilmesi zorunluluktur. Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Van İmar Planı hazırlıkları sırasında özellikle jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarını temin ederek planı hazırlamıştır. Nitekim eldeki bilgiler çerçevesinde şehrin bazı bölgeleri imara kapalı alan olarak belirlenmiştir. Sözü edilen Plan, her aşamada ilgili belediye, STK ve vatandaşların katkısına açık tutulmuş, bu yerlerden gelen talep ve görüşler çerçevesinde mevzuata uygun olarak askıya çıkartılmış ve süre sonunda da kesinleşmiştir.” İfadeleri kullanıldı.  

 

 

“Jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları Anaran’ın firması tarafından yapılmıştır”

Ancak son günlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası yeri ile ilgili olarak “Fay Hattı Üzerinde Bina Yapılamaz” başlıklı/içerikli haberler yayımlanmakta, haberlere Van Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Bedrettin Anaran’ın kimi değerlendirmeleri dayanak olarak gösterildiği belirtilerek, “Sayın Oda Başkanının “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Edremit’te daha önce fay hattı olduğu yapılan etütlerle tespit edilen bir arsa üzerinde inşa edilmesinin yanlış, tehlikeli ve düşündürücüdür.” şeklindeki beyanları iki açıdan gerçeği yansıtmamaktadır.  Öncelikle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası proje çalışmaları esnasında; parsel bazında jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar; bizzat Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Bedrettin Anaran’ın firması olan Yeraltı Mühendislik tarafından yapılmıştır. Adı geçen firma tarafından hazırlanan Zemin Etüd Raporunda; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının yapılacağı yerin zemini ile ilgili herhangi bir olumsuzluk belirtilmemiştir.”denildi.  

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının fay hattı üzerinde yapılacağı iddiası gerçek dışı ve mesnetsiz olduğu belirtilerek, “Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası için tahsis edilen ve İmar Planında; “Resmi Kurum Alanı” olarak belirlenen alan ile ilgili ilan süresince herhangi bir itiraz veya başvuru yapılmamış ve “Resmi Kurum Alanı” olarak kesinlik kazanmıştır. Bununla beraber Van İmar Planında, jeolojik ve jeoteknik çalışmalar sonucunda tespit edilen riskli alanlar imara kapalı alan olarak belirlenmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası için belirlenen yer bu alana 1,5 km mesafede bulunmaktadır. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının fay hattı üzerinde yapılacağı iddiası; gerçek dışı ve mesnetsizdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadelerine yer verildi.