BETONLAŞMA İNADI SÜRÜYOR!

BİNA EDREMİT’E YAPILACAK!
VAN 9.06.2014 10:37:39 0

Edremit TOKİ konut alanında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası ile ilgili haberlerimiz ses getirmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çıkan haberler üzerine gazetemize yazı göndererek Edremit’te yeşil alan, park, ilçe meydanı olarak değerlendirilmesi istenilen arsaya hizmet binasının yapılacağını, yerin değiştirilmesinin ise söz konusu olmadığını açıkladı.

Edremit TOKİ alanındaki söz konusu yere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bina yapabilmesi için betonlaşmaya karşı olan, çevre duyarlılığı bulunan Edremit Belediyesi’nin ruhsat vermesi gerekiyor.

İlhan Siyahtaş

Edremit TOKİ yaşam alanında bulunan arsa üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının yapılmamasını istemeyen vatandaşların taleplerini dile getirdiğimiz haberlerimiz Van’da gündeme oturdu. Haberlerimiz üzerine vatandaşlardan, sivil toplum kuruluşlarından tebrik, teşekkür telefonları gelirken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gazetemize yazı göndererek Edremit TOKİ yaşam alanında hizmet binasının yapılacağını, bina ruhsatı için belediye başkanlığına müracaat edildiğini, işlemlerin tamamlanması sonrası inşaata başlanacağını bildirdi.

KONUT YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yaptığımız araştırmalarda Van’da meydana gelen depremler sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için konutların yaptırıldığı Edremit ilçesinde yeni bir fay hattının tespit edilmesi üzerine bin konutun yerinin değiştirildiği, fay hattı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Mekânsal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ın gazetelere konuyla ilgili açıklama yaptığı ortaya çıktı.

HİZMET BİNASI EDREMİT’TE YAPILACAK!

Konunun, haberlerimizin asıl muhatabı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vatandaşların sesine kulak vererek yer değişikliğine gitmesi, açıklama yapması beklenirken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kurum hizmet binasının Edremit TOKİ yaşam alanında yapılacağını açıkladı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün gönderdiği o yazı: “İlimizde meydana gelen 23 10 2011 de 09 11 2011 tarihlerindeki depremlerden sonra bakanlığımız (mekansal planlama genel müdürlüğü) tarafından, ilimizin imar planı çalışmaları başlatıldı. Yapılan bu imar planı çalışmaları öncesi, imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüt raporları hazırlandı. Zemin bilgisi bu şekilde belirlendikten sonra bakanlığımız tarafından imar planı çalışmaları tamamlandı. Buna göre; hangi bölgenin veya yerin, park, yeşil alan, resmi kurum alanı, afete maruz bölge, imara uygun olmayan bölge vb. sınıflandırmalar yapılarak ilana çıkarıldı bir ay boyunca askıda kalan bu imar planının; gerek vatandaşlar gerekse sivil toplum kuruluşları ile kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda başvurular alınarak buna göre imar planı çalışmalarına son şekli verildi. Bu aşamadan sonra, müdürlüğümüz hizmet binası için tahsis edilen ve ‘imar planında resmi kurum alanı’ olarak belirlenen alan ile ilgili herhangi bir itiraz veya başvuru olmadığından buranın ‘resmi kurum alanı’ olarak imar planına işlendiği kesinlik kazanmıştır. Dolayısıyla müdürlüğümüz hizmet binası için, buranın uygun olduğuna karar verildikten sonra bakanlığımız tarafından söz konusu işin ihalesi yapılarak sözleşme imzalanmıştır. İl müdürlüğümüzün hizmet binası için yer değişikliği talebi bakanlıkça değerlendirilmiş ve gerek projenin hali hazır bulunan il merkezindeki yerine yerleşmemesi ve gerekse ihaleyi alan firmanın ihalenin fesh edilmesi sonucunda uğrayacağı hak kaybından dolayı önceden planlanan Edremit’te yapılmasına karar verilmiştir. Edremit Belediye Başkanlığına ruhsat müracaatı yapılmış olup, ruhsat işlemlerinin tamamlanmasına müteakip binanın inşaatına başlanacağına, bu aşamadan sonra binamızın yerinin değişmesi söz konusu olmayacaktır”

İTİRAZ YAPILMADI

Müdürlük yazı sonunda şu ifadelere yer veriyor: “05.06.2014 tarihinde Gazetenizde yayımlanan “ Bakan yalan mı söyledi? ” başlıklı haberin detay kısmında açıklamalarda bulunan İnşaat Mühendisleri Van Şube Başkanının yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, İmar Planı çalışmalarında müdürlüğümüze veya bakanlığımıza bu yerle ilgili herhangi bir başvuru veya itirazın olmadı.” ifadelerine yer veriliyor.

MÜDÜRÜLÜĞE SORUYORUZ

Bananlık adına açıklama yetkisini kendinde gören Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün gazetemize gönderdiği yazısına karşın bizde vatandaşlarımız adına şu sorulara kurumun cevap vermesini kamuoyunu aydınlatmasını bekliyoruz:

Edremit TOKİ konut alanında fay hattı tespit edildi mi edilmedi mi? Edildiyse hangi bölgede tespit edildi

Fay hattı nedeniyle 1000 adet TOKİ konutunun yeri değiştirildi mi değiştirilmedi mi? Değiştirildiyse hangi etapların yeri değiştirildi.

Fay hattı nedeniyle konut yapımı uygun olmayan bu yer imar plana ne olarak işlendi?

Bu yere kamu binası yapılması düşünülüyor mu?

Edremit’te planlama yapılırken hangi meslek odası, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşların görüşü alındı?

İmar planında tadilat yapılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası için Edremit’te başka bir yer düşünülüyor mu?

Kurumunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na hizmet binasının Edremit’te yapılması durumunda vatandaşların mağdur olacağı yönünde bir yazı yazdı mı?

Edremit TOKİ konutlarında yeşile yaşam alanına, sosyal imkanlara hasret kalan depremzede vatandaşların, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının park, yeşil alan, spor alanı, ilçe meydanı olarak değerlendirilmesini istedikleri bu yerde çevre ve şehre duyarlı olması gereken bir kurumun beton yığını dikerek vatandaşı yok sayması çelişki değimlidir?

40 adet personel lojmanı nereye yapılacak?

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak depremzede vatandaşların yaşadığı TOKİ konut alanlarında vatandaşları mutlu edecek, insanca yaşamalarına katkı sunacak ne gibi proje ve çalışmalarınız var. Çalışma yapmayı düşünüyormuşsunuz?

Edremit Belediyesi hizmet binasının yapımına ruhsat verilmesini uygun bulmadığı takdirde yaşam alanına her şeye rağmen bina yapılacak mı?

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vatandaşların taleplerin bakanlığa iletti mi? Bu konuda bir girişimi oldu mu?

ELİMİZDE SES KAYDI VAR

Edremit’te fay hattı ve tartışmalı yer ile ilgili görüş ve düşüncelerini gazetemize açıklayan Jofizik Mühendisleri Odası Van Temsilcisi Bedrettin Anaran’ı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne çağıran yetiklileri Anara’dan yazılı açıklama almakla yetinmeyerek açıklamayı gazetemize göndermişlerdir. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Gazetemize bizzat gelerek açıklama yapan, fotoğrafı gazetemizde çekilen Jofizik Mühendisleri Odası Van Temsilcisi Bedrettin Anaran’ın açıklamalarının ses kaydı elimizde bulunmaktadır. Anaran ne söylemişse gazetemiz onu yazmıştır. Bedrettin Anaran’dan alınan açıklamanın muhatabı gazetemiz değildir. Buna rağmen okuyucularımıza duyduğumuz saygı gereği gönderilen açıklamalara yer veriyoruz.

ANARAN GAZETEMİZE NE DEMİŞTİ?

Jofizik Mühendisleri Odası Van Temsilcisi Anaran’ın gazete burumuzda sesini kayda aldığımız açıklaması: “Depremden hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapmış olduğu imar planına esas jeolojik, Jeoteknik çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan bir fay hattıdır. TOKİ etaplarının yapılacağı alanların çalışmaları yapılırken imar planında Edremit fayının olduğu tespit edildi. Edremit deprem fayı tespit edildikten sonra 9. Etabın buraya yapılmaması kararlaştırıldı. Şuan Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü’nün aynı yerde inşaat başlattığı ve kurumun orada hizmet vereceği kararlaştırıldı. Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hali hazırda bulunan yeri oradan (Edremit’ten) hem daha sağlam hem de vatandaşlar açısından daha da yakın bir yerdir. Sağlamlık açısından baktığımızda eski yerinde yapılması daha mantıklıdır. Şuan yapılacak olan yerde fay hattı var ve fay hattının üzerine bina inşa ediliyor. Orası fay hattından ziyade zemini sağlam olan bir yer değildir. Zemin açısından da sıkıntılı bir yer, orası Taravetlerden oluşmuş bir yerdir, travertenlerin çoğu boşluklu yani alt tabakalarda mağara olan yerlerdir. Sadece orası sırf kaya değildir, orası boşluklu yapıların oluşturduğu bir traverten yeridir. Sivil toplum örgütlerinin buna karşı çıkması gerekir. Çünkü hali hazır yeri hem merkezi bir yer ve vatandaşların rahatlıkla ulaşabileceği bir yerdir. Şuan yapılan yerde aktif bir fay hattı var, Çevre ve Şehircilik ve AFAD’ın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde burada fay hattı olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı ora sadece yeşil alan olarak değerlendirilebilinir. Oranın yeşil alan, park ya da ilçe meydanı olarak ta kullanılabilinir. Sivil toplum örgütleri belediye ve TÜMMOB ortaklaşa bir karşı duruş sergileyebilirler. Buranın fay hattı olduğunun bile bile yapılması başka bir şeyin olduğunu göstermektedir. Bilinmeyen bir fay hattıydı ve Van depremimden sonra bu fay hattı tespit edildi. Fay hattının tespiti yapılmamış ise neden 9. Etap orada yapılmadı. Koordinatları bile belirlenen ve yapılan etüt çalışmaları sonucunda orada fay hattı olduğu zaten tespit edilmişti. Orada binanın yapılması ciddi derecede sorunlar yaratacaktır, bunun bilinmesi gerekir. Şimdi siz orada TOKİ konutları için yer tespiti yapacaksınız. Daha sonra burada fay hattı olduğunu tespit edilecek. Yapılacak konutların yerini değişeceksiniz, sonrada fay hattı olan yeri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü için bina yapacaksınız, bunu çıkıp izah etmeleri gerekir. 1999’da Gölcük depremi yaşandı, 2011 yılında Van’da deprem oldu ama hiçbir ders almadık. İki sene boyunca biz Van’da depremler ile yaşadık. Bu günleri ne çabuk unuttuk. Bugün baktığımızda batı illerinde hala depremler oluyor. Doğu Anadolu Bölgesi deprem fay hatları için sıkışma olan bir bölgedir. Bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman sürekli depremlerin olabileceği bir bölgede yaşıyoruz. Van’da kırılmamış fay hatları var, yarın öbür gün belki bunlar kırılacak. Edremit fayı hattı üzerinde bina yapılamaz, siz tabiata karşı durursanız deprem esnasında tabiatta size karşı durur. Eğer bu tabiatın karşı duruşunu ders alırsanız ise böyle yerlere gidip de bina dikmezsiniz. En vahim olan durum ise Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün oraya bina yapmasıdır. Kurumun orada diretmesi de ayrı bir vahim durumdur. Oradaki fay hattının ölü bir fay hattı olduğunu ispatlasalar diyecek bir şeyimiz yoktur. Çalışmalara üniversitelerde katıldı. İmar planı onaylanmış etütlerdir. Doğru olan tek şey var orada fay hattının üzerine şuanda bina yapılmamasıdır. Bu bina farklı alanlara kaydırılabilir.”

“YAKININDA” İFADESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Anaran Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yaptığı yazılı açıklama: “ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası olarak düşünülen alanın fay hattı üzerine projelendirilmediği fakat fay hattına yakın olduğunu ve bu açıdan inşaat yerine park yada yeşil alan olarak değerlendirilmesinin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla gazeteye verdiğim beyanatın bu doğrultudaki açıklamalardan ibaret olduğunu, detay kısminin ise kamu yararına dikkat çekilmesi gerektiği kanaatinde olduğumu belirttim. Diğer taraftan; Hizmet Binasının Zemin Etüt raporunun Jeofizik Etüt çalışması tarafımca 20.03.2013 tarihinde yapılmış olup, fay hattının bina alanında olmadığı tespit edilerek rapor halinde Müdürlüğe sunulmuştur. Rapordaki açıklamalar ile bilgilerimin arkasında olduğumu belirtmek isterim. Tarafımdan yapılan Sismik çalışmalarda; Parselin Zemin açısından değerlendirildiğinde yapılması planlanan alanda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Dolayısıyla gazeteye verdiğim bilgiler de bu açıklamalar ışığında olmuştur. Diğer açıklamalar bana ait olmayan bilgilerdir. Bakanlık tarafından kontrolleri yapılan 2013 yılı imar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunda belirtilen paleosismik çalışmalarda; belirlenmiş olan aktif fayın etrafında 50'şer metrelik tampon bölge uygun olmayan alanlar olarak tanımlanmıştır. Burada bulunan 50'şer metrenin yeterli olup olmadığını kamu takdirine bırakıyorum.”

“FAY HATTINA YAKIN “ SÖZÜ NE İFADE EDİYOR?

Jofizik Mühendisleri Odası Van Temsilcisi Anaran’ın açıklamasını gazetemize gönderen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız adına soruyoruz:

Hizmet binasının olarak düşünülen alanın fay hattı üzerine projelendirilmediği fakat “fay hattına yakın olduğu” ifadesi teknik olarak ne anlama geliyor? ” Yakın” ne demektir?

Anaran’ın “ İnşaat yerinin park yada yeşil alan olarak değerlendirilmesinin daha doğru olduğu kanaatindeyim ifadesi dikkate alınarak işlem başlatıldı mı?

Fay harekete geçmesi durumunda bu parsel üzerinde yapılması düşünülen hizmet binası veya binalar etkilenir mi deprem gerçeğini değiştirir mi?

Anaran açıklamasında aktif fayın etrafında 50'şer metrelik tampon bölge, uygun olmayan alan olarak tanımlanmıştır diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama eski Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’da 2012 yılında TOKİ konutları yapılırken Edremit’te yeni deprem fay hattı tespit edilmesi üzerine yaptığı bir açıklamada; Çalışmalarda belirlenmiş olan aktif fay hattının etrafına 200 metrelik tampon bölge bırakıldığını söylüyor. Bu iki açıklamadan hangi rakam gerçeği yansıtıyor?

EDREMİT YARALANIR

Edremit TOKİ afet konutları alanında bulunan vatandaşların yeşil alan, park, kültür alanı, ilçe festival, şenlik ve ilçe meydanı olarak değerlendirilmesini istedikleri paresele Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının yapılarak betonlaşmasının şehir planlaması açısından da uygun olmadığını belirtildi. Görüşüne başvurduğumuz Şehir Plancıları müdürlüğün betonlaşma dayatmasına karışı karşı şunları söylediler: “Edremit bölgesi ilimizde insanlara hizmet edecek rekarsayon alanıdır. Edremit’in kentte yaşayan insanların kentin stresinden, yoğunluğundan kaçabilecekleri günü birlik tesis alanları olarak planlanması daha uygundur. Kamu binalarının ulaşılabilirlik konusunda da merkezi alanlara yapılması daha uygundur. Ona da idari merkez denilir planlamada. Konya örneği vardır. Konya’da resmi kurumlar, bankalar bir merkezde toplanmıştır. İnsanların rahat ulaşabilmeleri, faaliyetleri daha rahat yapılabilmesi için, ticari aktivitelerini veya evlerine ulaşabilecekleri yerlerde olması gerekiyor. İdari ve resmi kurumların genelde planlamada imar planlarında bir noktada toparlanılır. Buna da idari merkezler denilir. İşin asıl amacı da, halkın bir kurumda işini bitirdiği zaman hemen başka bir kuruma gitmesi içindir. İllaki orayı idari merkez olarak planlayacaklar ise artık hepsinin yani bütün kurumların orada olması gerekiyordu. İnsanların yaşadığı bir ortamda, Van merkezinde yani bizim kent merkezimizde bir yerde seçilseydi, hem iş yeşil dokuya zarar vermezlerdi hem de insanlar daha rahat ulaşabilirlerdi. Edremit TOKİ konut alanına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün hizmet binası yapması uygun değildir. Bu bine orayı yaralar. Bunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yapması daha da vahimdir. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kurumdur. Bakanlık Türkiye’nin en büyük planlarının yapıldığı yerdir. Hizmet binası ile ilgili planlama gözden geçirilerek revize edilebilir. Müdürlük hizmet binası için de başka bir yer bulunarak vatandaşların, kamuoyunun beklentisine cevap verilmelidir. ”

AK PARTİ İL TEŞKİLATI DUYARSIZ KALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin cevaplaması istemiyle konuyla ilgili bazı sorular yönelttik. Haber dokümanlarını gönderdik. Bakanlık tarafından açıklama beklerken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazılarının geldi. Bu arada vatandaşların, kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının yakından ilgilendiği betonlaşma ile ilgili soruna Ak Parti İl teşkilatının, yöneticilerinin “görmedim, bilmiyorum, duymadım” şeklinde yaklaşması açıklama yapmaması, sorunun vatandaşın leyine çözülmesi için çaba göstermemesi ise dikkat çekiyor.


Kaynak / Editör: VANSESİ - İLHAN SİYAHTAŞ