ALLAH YARINA BIRAKIR AMA YANINIZA BIRAKMAZ

OSMAN COŞKUN
VAN 1.06.2014 14:40:34 0
Dünyadaki hiçbir sistem hiçbir ideoloji hiç bir yönetim biçimi işlenen suçların, yapılan kötülüklerin faillerini yakalayıp onların hak ettikleri cezaları tam olarak verememektedir. Aksini iddia etmek dünyada faili meçhul cinayetler yok demek anlamına gelir ki buda koskoca bir gerçeği inkâr anlamına gelir. Dünyada bu gün geçerli olan hiçbir yönetim biçimi suçları önlemekte başarılı olamamaktadır. Vermiş olduğu cezalar ise caydırıcı olmaktan uzak olup tam aksine yeni, yeni suç makinaları icat etmekte adam öldürene at hırsızı cezaları verilmekte bu da toplumda infiale neden olmaktadır.İnanıp iman ettiğiniz İlahınız, rabbiniz bir ise hüküm kaynağınızda bir tek olmak zorundadır. Diğer bir ifade ile hayata ve eşyaya bakışınızda o bir olan rabbinizin sizlerden istediği emir ve yasaklara uygun olmak zorundadır. İman edenler için başka bir alternatif ve çıkış yolu yoktur. Zira Allah ve onun resulü her hangi bir konuda hüküm koymuş ise iman eden kadın ve erkeklerin başka bir hükmü tercih edip hayatlarına uygulamaları olacak şey değildir. Bu gün dünya Müslümanlarının yaşadığı olumsuz durumların başında Allah’ın ve resulünün hükmüne rağmen yeni yeni hükümler ve hayat sistemlerini benimsemelerinden meydana gelmektedir. Allah ve resulünün önerdiği ve kabul edilmesini istediği sistemler ilahi kanunları ölçü almalarından dolayı huzurun, mutluluğun ve kardeşliğin hâkim olduğu ortamlardır. Bunun aksi ise zalimin ve zulmün hüküm sürdüğü bir avuç mutlu azınlığın hayatını lüks ve israf içerisinde devam ettirdiği diğerlerinin ise huzura hasret kaldıkları düzen ve sistemlerdir. Dünya geneline baktığımız zaman kapitalizm ve demokrasiyi hayat biçimi olarak dikta eden batı âlemi bu iki sistemin insanlık için tek doğru ve yaşam biçimi olduğu konusunda ısrarcı ve inatçı davranmaya devam etmektedir. Bu konuda hiçbir ahlaki ilkeyi tanımamakta savaşın bile bir ahlakı var iken bunu bile ihlal etmektedirler. Dünya kamuoyu yaklaşık iki milyar insanın kabul edip inandığı bir hayat sistemi olan İslam’ı kesinlikle gündeme getirmiyor. İslam’ın bütün insanlık için hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluşuna vesile ola bileceğini dahi düşündürmemekte. Her türlü ayak oyunları ve sinsice planlarını uygulamaya koyarak Müslüman âlemini hizaya getirmeye çalışmaktadırlar. Oysa kendisinin hizaya gelmesi gerekmektedir. İslam ülkelerin de kendi destekledikleri ve kendileri adına iş yapan işbirlikçileri başa getirmek ve iktidarlarını desteklemek suretiyle her türlü çıkarlarını korumaktadırlar. Irak, Afganistan, Mısır vb. ülkeler şu an aklımıza gelebilecek somut örneklerdir. Zalimler yaptıkları zulümlerin yanlarına kar kalabileceğini düşüne bilirler. Bu düşünceleri onları zalimliklerinde sınır tanımaz bir noktaya da taşıya bilir fakat yaşadığımız bu dünyada da şahit olmaktayız ki her zaman böyle olmamaktadır. Zalimlerin bir kısmının cezalarını Allah daha dünyada iken vermektedir. ( Firavun, Nemrut vb. ) örnek olarak verile bilinir. Bu gün dünyada günü birlik öldürülen Müslüman sayısı ortalama yüz yirmi civarındadır. Bunların bir kısmı aynı dinin mensubu olduklarını söyledikleri halde İslam’ın düşmanları tarafından tezgâhlanan oyunlara gelmelerinden dolayı bir birlerini katletmektedirler. Diğerleri ise bu gün dünyaya nizam vermeye çalışan ancak buna kendilerinin ihtiyacı olan kapitalist ve siyonist zalimler tarafından katledilmektedirler. Bu gerçeği göremeyen İslam’ın mensupları halen bir birleri ile uğraşmaya ve dinlerini fırka fırka edip her fırkanın kendinde olan ile övünmesine devam etmektedir. Allah’tan beklemeleri gereken yardımı ise kendilerine zulmeden zalimlerden beklemektedirler. Devam etmekte olan savaşı durdurmak için Allah’ın şu hükmünü yerine getirmeleri gereken Müslüman alemi “ Eğer, müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltiniz; eğer biri diğeri üvzerine saldırırsa, saldıranla Allah’ın emrine dönmelerine kadar savaşınız; eğer dönerlerse aralarını adaletle bulunuz. Adil davranınız, şüphesiz Allah adil davrananları sever” (Hucurat-9) Evet, bizlere düşen zalimlerden yardım istemek değil aksine kavgalı iki müminin arasını düzeltmektir. Zira bu üçüncü bir gurup için farzdır. - See more at: http://www.iktibasdergisi.com/allah-yarina-birakir-ama-yaniniza-birakmaz/#sthash.Ap4IUdK9.dpuf