Aile düşmanı STK’lara söz verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesinin ardından “Ankara sözleşmesi ile yola devam ederiz” şeklindeki sözlerini değerlendiren STK’lar, yeni yapılacak sözleşmede daha önce yapılan yanlışlara düşülmemes
KADIN 23.04.2021 11:24:25 0

İstanbul Sözleşmesi’nin Başkan Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile iptal edilmesinin ardından ‘Ankara Sözleşmesi’ gündemdeki yerini korurken, aile STK’ları Erdoğan’a Akit aracılığıyla çağrıda bulundu. Erdoğan tarafından da dillendirilen ‘Ankara Sözleşmesi’nin akibetinin İstanbul Sözleşmesi’ne benzememesini isteyen Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, şunları ifade etti:

Kimse mağdur edilmemeli

“İkinci bir yanlış daha zor sonuçlar doğurur. ‘Erkeğe karşı ayrımcılığın, ayrımcılık olarak değerlendirilmeyeceğini’ açıkça ilan eden İstanbul Sözleşmesi yerine gelecek sözleşme de sadece kadın derneklerinin güdümünde hazırlanamaz. Tek bir cinsiyete dayalı yeni bir sözleşme daha büyük felaketlere yol açacaktır. Türk İslam aile yapısını destekleyen, aile derneklerinden biri olarak yasa hazırlanırken bizlerin de çözüm önerileri alınmalıdır. Sadece kadın değil, erkeklerin de, çocukların da haklarını koruyan, kimsenin mağdur edilmediği yasa ve sözleşme yapılmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’ni ‘Ailesiz Toplum Projesi’ olarak görüyorduk. Yeni yasada buna dikkat edilmelidir. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’nin; evlilik, aile kurma, çocuk yapma niyetiyle kadına yaklaşan erkekleri çok ağır cezalara çarptırarak evlilikten uzak durmaya zorlamasını reddediyor ve yeni sözleşmede buna çözüm önerilerimizi sunmak istiyoruz.” Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Başkanı Murat Köse de şu değerlendirmede bulundu:

6284 sayılı yasa da kaldırılmalı

“Ankara Sözleşmesi yapılacaksa bu daha önceki Avrupa Konseyi sözleşmesinden bağımsız olmalıdır. Yani yerli ve milli olmalıdır aile yapımızı ahlakı yapımızı manevi değerlerimiz dikkate alarak onlara zarar vermeyecek şekilde çıkartılmalıdır. Şiddeti sadece bir cins üzerine değil de bütün canlı üzerine temas ettirerek bu konuda hassas davranılmalıdır. Bütün canlıya şiddete hayır diyerek yola çıkılmalıdır. Aksi halde önceki sözleşme ile hiçbir farkı olmayacaktır. Avrupa sözleşmesi çıkmadan önce toplantıya çağrılan aile yapısına zarar veren STK’lar olmamalıdır. Biz aile dernekleri olarak hazırız. Aile, ahlak, manevi değerlerimizin zarar görmeyeceği sözleşmede çözüm önerilerimiz ile bütün aile dernekleri ve platformları olarak  devletimizin yapacağı çalıştayda mutlaka yer almamız gerekmektedir. Masum çocuklarımızın, kadının, erkeğin ve kısacası ailenin zarar görmeyeceği aile, ahlak ve maneviyat temeli esasına dayanarak sözleşme ele alınmalıdır. Ama bundan öncesi yapılması gereken 6284 nolu yasanın bir an önce ele alınması gerekmektedir. Eğer 6284 nolu yasa düzeltilmez ya da kaldırılmazsa 10 tane sözleşme yapılsa hiçbir anlam ifade etmeyecektir.”