banner279

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan: Van, yatırım yapılacak en uygun ildir!

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yatırımcıları Van OSB’de yatırım yapmaya davet ederek, “Yatırım yapacak olan yatırımcılarımıza, üreticilerimize çağrımız şudur; Çok rahat bir şekilde, yani kafalarında hiç bir soru işareti olmayacak şekilde gelip ilimize, organize sanayi bölgemize yatırım yaptıkları takdirde, bunun karşılığını çok verimli bir şekilde ve en kısa sürede alacaklardır, bunun garantisini veriyoruz. Çünkü ilimiz şuan TRB 2 bölgesinde yer almaktadır ve 6’ncı bölgenin en büyük indirim teşvik ve muafiyetlerine sahip bir ildir. Dolayısıyla şimdi yatırım yapacak olan yatırımcılarımıza, ARGE ve İnovasyon konusunda KOSGEB tarafından, diğer yatırımcı kurumlarımız tarafından çok ciddi destekler verilmektedir” dedi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan: Van, yatırım yapılacak en uygun ildir!

İran ile Türkiye arasında “Ortak Organize Sanayi Bölgesi kurulması” tartışmaları sürerken, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, gazetemize yaptığı açıklamada, söz konusu bölgenin mutlaka Van’a kurulması gerektiğini ve bu konuda, Van’da, vekiller ile yerel dinamiklerden oluşan bir lobi oluşturulması gerektiğini söylemişti. 
Aynı açıklamasında Ortak Organize Sanayi Bölgesi’nin Van OSB bünyesinde yer alan 5. Etapta kurulabileceğini ifade eden Aslan, bu kez de gazetemize, Van OSB’nin genel durumu hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

ÜÇ ETAPTA 136 SANAYİ PARSELİ
5 etaptan oluşan Van OSB’nin 3 etabının faal halde olduğunu belirten Aslan, şu bilgileri paylaştı: 
“Organize Sanayi Bölgemizin 1-2 ve 3’üncü etabı 136 tane sanayi parseliyle sanayicilerimize tahsis edilmiş vaziyettedir. Şuan 120’nin üzerinde üretimimiz var, 5-6 tane fabrikamız bazı ekonomik şartlardan dolayı kapalıdır. 5 tanesinde yapım ve ruhsatlandırma çalışmaları devam etmektedir. Buna özellikle mevsimsel olarak baktığımız vakit 11’inci aya kadar çok şükür organize sanayi bölgemiz bu söylediğimiz parseller üzerinde tam kapasite olmasa bile yüzde 60-70 kapasitelerle çalışıyordu. Nasıl çalışıyordu derseniz? Biz bunu elektrik tüketiminde gördük. Mesela 2017 yılında kullandığımız elektrik tüketimi, kilovat saat olarak baktık, 2018 yılında kullandığımız tüketimi biz hesapladık, şu an 2017-2018 arasında yüzde 20 civarında bir artışımız söz konusu. Dolayısıyla üretimlerimiz bu şekilde devam ediyor.”

2018 EN VERİMLİ YIL
2018 yılı içerisinde ortaya çıkan rakamlarla ilgili de bilgi veren Aslan, şöyle devam etti:
“Özellikle 2018 yılı içerisinde açılan çağrı merkezleri ve 5 tekstil fabrikası, organize sanayi bölgemize çok büyük bir ivme kazandırdı. İstihdamımız yaz boyunca özellikle 11’inci aya kadar bazı dönemler 4 binin de üstünde bir potansiyele ulaştı. Ve şunu diyebilirim; organize sanayi bölgesi kurulduğu günden bu güne kadar, 2018 yılı kadar verimli bir yıl geçirmemiştir. Çünkü 2018 yılı ilimiz ve organize sanayi bölgemiz için son derece rantabl, son derece verimli bir üretim ve istihdam süreci yaşadı. Bu konuda biz de çok memnun olduk ve eğer şu son dönemlerde yaşanan ekonomik krizler olmamış olsaydı, bunu biz kışın da devam ettirirdik ama maalesef ülke genelinde yaşanan bu ekonomik sıkıntı haliyle organize sanayi bölgemizi de etkilendi. İnşallah bunu kısa bir sürede toparlayıp bahara daha dinamik, daha üretken, istihdamı daha yüksek bir organize sanayi bölgesiyle inşallah hepimiz karşılaşacağız, hepimiz bunu yaşayacağız ve yaşayarak da göreceğiz.” 

4 ETAP
Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, altyapısı hazır olan ve yatırımcısını bekleyen 4. Etap konusunda da bilgiler verdi.
2020 yılına kadar etabı tamamen işlevsel hale getireceklerini anlatan Aslan, şunları söyledi:
“4’üncü etabımız 60 hektar üzerine kurulmuş olan bir bölgedir. Bu etapta 23 tane sanayi parselimiz var. Bunlar da organize sanayi bölgemize gelecek olan üreticilerin, yatırımcıların üretim kapasiteleri ile, hacimleri ile ve yapacakları yatırımların kapasite olarak hangi alana denk geliyorsa öyle bir tahsis yapıp onlara 2019 ve 2020 yılları arasında tamamen tahsislerini yapacağız. İl olarak, kaynaklarımızı, ham maddelerimizi, yeraltı kaynaklarımızı, enerji kaynaklarımızı, turizmimizi, tarım ve hayvancılığımızı harekete geçirip ilimizi kalkındırmak zorundayız. Bizler üretime geçmezsek, kaynaklarımızı harekete geçirmezsek sürekli dışa bağımlı bir şekilde kalırız, ithalatçı bir ülke olarak hayatımızı idame ettiririz.” 

BAŞVURU VAR MI?
Van OSB’de yatırım yapmak için gelen taleplere de değinen Aslan, bu konuda da şu bilgileri verdi:
“Van Organize Sanayi Bölgemize yatırım yapmak için başvuru yapan firmalarımız var. Yani şuan 40-50 civarında bir başvurumuz var. Biz burada şu ayırımı yapıyoruz; gelip burada gerçek yatırımı yapacak olan, bu yatırımı sürdürebilecek olan ve ilin istihdamına ve üretimine katkı sunacak olan yatırımcı seçiyoruz. Dolayısıyla biz başvuru yapan yatırımcılarımızın arasından bir eleme yapacağız, getirdikleri verilerle, fizibilite raporları ile mali verilerin, ekonomik dönüşümlerinin ne olduğu, öz kaynaklarının ne olduğu, istihdam verileri, ürettikleri ürünlerin bölgesel kapasiteleri, hangi yerel kaynakların kullanılıp bu üretimin gerçekleştirileceği ve üretimin stratejik olup olmadığı bunların hepsine bakacağız. Dolayısıyla böyle bir seçme sonucunda ve aynı şekilde arsa tahsisleri konusunda biz müteşebbis heyet toplantımızda bir komisyon kararı aldık. Vali yardımcımızın kontrolünde bir komisyon kurduk ve bu komisyonda bütün bu başvuruları değerlendireceğiz. Gerçekçi yatırımcıları ortaya çıkarıp bu yatırımcılarımıza yer tahsisi yapacağız. Yani bizim hedefimiz katma değeri yüksek, bölgeye ve kente katkı sunacak ve ihracata dönük yatırım önceliklidir. Dolayısıyla bölge olarak bizi rahatlatacağı için bizim de hedefimiz özellikle 4’üncü etabımızda ve akabinde oluşacak olan 5’inci etabımızda bu tür potansiyelli üretici ve yatırımcı çekmektir. Çünkü devlet buraya çok ciddi yatırım yapıyor, alt yapı yatırımları,suyundan tutun, yoluna, doğalgazına, telefon hatlarına kadar şuan hepsi çekilmiş, hazır vaziyette. Dolayısıyla yeni gelecek olan yatırımcılarımız da bu konuda rahat olsunlar, burada çok rahat bir şekilde üretimlerini yapıp inşallah ciddi bir ticari kazanç elde edeceklerdir. Çünkü ilimiz ve bölgemiz potansiyeli yüksek, dönüşümü daha rantabl olan, ekonomik olarak daha sağlam temelleri olan bir ildir.”  

“SANAYİNİN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR”
Kentin kalkınması için sanayinin büyümesi gerektiğini, bu konuda da yatırımcıya dönük seçici davranacaklarını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:
“Yatırım yapmak isteyenler için öncelikle yatırımın verimliliğine bakılacak, stratejik olduğuna bakılacak, ihracata dönük olup olmadığına bakılacak, yapılacak olan yatırımların girdileri yerel kaynaklardan mı karşılanıyor, yoksa ithalata dönük bir yatırım mıdır, ona bakılacak. Yatırımın yapacağı istihdam potansiyeline bakılacak, ilin ekonomisinde yaratacağı katma değere bakılacak. Bir de yatırımın bölgede olup olmadığına bakılacak. Bütün bu kriterler bir araya getirilecek, bu kriterler bir araya getirildikten sonra bu yönde kararlar verilecektir. Yani burada olacak yatırımlar gerçekten ile faydası olabilecek, ülkenin kalkınmasına ve ilin kalkınmasına faydalı olabilecek yatırımlar olacak. Çünkü biz şimdi il olarak da, bölge olarak da çok ciddi bölgesel kakınmışlık farklılıkları yaşıyoruz. Yani bizim şuan milli gelirde aldığımız pay düşük, eğitim seviyemiz aynı şekilde, istatistiklere baktığınız vakit düşük, ihracatımız düşük, yani ülke ortalamasının altında. Biz bunları yukarıya çekmek istiyoruz, dolayısıyla bunları yukarıya taşıyabilmek için, tek hedefimiz üretimimiz ve sanayimizi güçlendirmektir. Ekonomimiz büyürse biz eğitim olarak da büyürüz, yaşam kalitesi olarak da daha iyi seviyelere çıkarız. Yani her şeyin başı ekonomik özgürlüktür, ekonomik bağımsızlıktır, ekonomik güçtür.”

5. ETAPA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Van OSB’nin gelişen bir konumda olduğunu, 4. Etaptan sonra 5. Etabı da işler hale getirmeyi planladıklarını belirten Aslan, yönetim olarak hedeflerini şöyle açıkladı:
“Van Organize Sanayi Bölgemiz, gelişmekte olan bir sanayi bölgesi, gelişmekte olan bir bölgede yer alıyoruz ve gelişmekte olan bir ildeyiz. Dolayısıyla bizim hedefimiz de, bu gelişmekte olan yeri, gelişmiş bir seviyeye taşımaktır. Bunun için de bizim şuan 4’üncü etabımızı tamamen doğru yöntemlerle, ortak bir akılla, doğru sanayicilerle burayı büyütmek. Ondan sonra da bizim 5’inci etabımız var, bu etabımızın da aynı şekilde plan ve programlarını yapıp, imar durumlarını ortaya çıkarıp, 2020 olur veya 2021 olur, bunu Bakanlığın alt yapı programlarına alıp, oranın da aynı şekilde parselizasyonunu yaparak yeni sanayicilere, yeni üreticilere kazandırmaktır. Çünkü ilimiz bölgenin en stratejik ve jeostratejik konumunda olan, ticari potansiyeli yüksek bir il. Bunun için de önümüz açık, yani bizler planımızı, programımızı yapıp ilimizi bu kapsamda büyütmemiz lazım. Onun için yeni organize sanayi bölgesi etapları oluşturmamız lazım, çünkü potansiyelli yatırımcılar gelecek, bundan umutluyuz.”

YATIRIMCIYA ÇAĞRI
Van OSB ile ilgili genel bilgileri aktardıktan sonra iş çevrelerini Van OSB’de yatırım yapmaya çağıran Aslan, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:
“Yatırım yapacak olan yatırımcılarımıza, üreticilerimize çağrımız şudur; Çok rahat bir şekilde, yani kafalarında hiç bir soru olmayacak şekilde gelip ilimize, organize sanayi bölgemize yatırım yaptıkları takdirde, bunun karşılığını çok verimli bir şekilde ve en kısa sürede alacaklardır, bunun garantisini veriyoruz. Çünkü ilimiz şuan TRB 2 bölgesinde yer almaktadır ve 6’ncı bölgenin en büyük indirim, teşvik ve muafiyetlerine sahip bir ildir. Dolayısıyla şimdi yatırım yapacak olan yatırımcılarımıza, ARGE ve İnovasyon konusunda KOSGEB tarafından, diğer yatırımcı kurumlarımız tarafından çok ciddi destekler verilmektedir. Yapacakları yatırımlar tamamen yerli kaynaklardan ve ihracata dönük yatırımlar olursa, bunlar daha çok desteklenmektedir. Organize sanayi bölgesinin bütün teşvik ve indirimlerinden yararlanmaktadırlar ve alt yapıları hazırlanmış olan yerlerimizde tamamen bedava arsalar verilerek ve üretim kapasitelerine göre metrajlar verilecek işe koyulacaklardır. Burada üreticimiz, yatırımcımız kafalarında hiç bir soru işareti kalmadan gelip rahat bir şekilde yatırımlarını yapıp ticari hayatlarını devam ettirebilirler. Bu konuda herkes rahat olsun. İlimiz ve bölgemiz, gelen yatırımcıya, gelen yabancıya son derece dostane, kardeşlik hukuku içerisinde muamele eden bir potansiyele sahiptir. İlimiz iş gücü olarak çok verimli bir il, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan illerinden biriyiz ve insan kalitesi olarak da gerçekten kaliteli insanlara sahip bir iliz. Yatırımcılar çok rahat bir şekilde gelsinler ilimizde, bölgemizde yatırım yapsınlar. Bizler organize sanayi bölgesi yönetimi olarak, il olarak, ilimizin mülkü amirleri, yerel yönetimlerimiz, STK’larımızla beraber hepimiz bu üreticilerin rahat ve verimli üretim yapabilmeleri için elimizden gelen bütün gayretleri yapmaya hazırız, yapıyoruz ve yapacağız.”Özel Haber: M. Selim Kurt

Kaynak: (Prestij Haber Merkezi) - Prestij Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner140