banner279

OSB Başkanı Aslan’ın Bakan Albayrak’tan vergi terkini ve yapılandırma talebi

Önceki gün Van’a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayici ve iş adamlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

OSB Başkanı Aslan’ın Bakan Albayrak’tan vergi terkini ve yapılandırma talebi

Toplantıda bir konuşma yapan Van Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan özellikle vergilerin terkini
veya yeniden yapılandırılması için Bakan Albayrak’tan talep etti.
Başkan Aslan toplantıdaki konuşmasına şöyle devam etti; “Bakanım Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine geldiğinizden kısa bir süre
sonra dış güçler tarafında tamamen siyasi ve politik hezeyanlarla ülke ekonomisini çökertmeye yönelik döviz kuru atakları ve ekonom
kuşatma hamlelerini, yerinde ve zamanında almış olduğunuz ayakları yere basan, reel, kamuda tasarrufu ön gören, üretimi önceleyen
teknolojik ve katma değeri yüksek üretimler hedefleyen rasyonel politikalarla ekonomiyi döviz-faiz -enflasyon sarmalından çok yıkıcı
sonuçlar doğurmadan bertaraf ettiniz. Sıkı para politikası, enflasyonla mücadele, bütçe disiplini ve kamu kaynaklarını yerinde ve doğr
kullanarak ekonominin toparlanma ve dengelenme sürecini başarıyla yürüttünüz. Ancak ülkemizin jeostratejik konumu ve jeopolitik
durumu her zaman yüksek risk taşımaktadır. Mali yapımızı Küresel risklere ve dış şoklara karşı mukavemet kazandırmak için ekonomik
parametrelerimizi sağlam tutmamız şarttır. Kaliteli büyüme ve istikrarlı istihdam için teknolojik, katma değeri yüksek, ihracat odaklı
üretimler yapmak zorundayız. Sürdürülebilir iç ve dış borç stoku, denk bütçe ve makul cari açık ve diş ticaret açığı için imalat sanayi
sektörünü güçlü kılmamız şarttır. Sayın Bakanım son bir yıldır üreticimiz, tüccarımız ve esnafımız hammadde fiyatlarının ve girdi
maliyetlerinin aşırı artmasına bağlı olarak ciddi bir işletme sermayesi kaybına maruz kalmışlardır. Sayın bakanımızdan ve
hükümetimizden talebimiz işletmelerimize sıfır yada çok düşük faizli işletme sermayesi kredisi verilmesidir. İşletme sermayesi kredisi
limiti ise en az yüz elli bin, üst sınır ise işletmelerin finansal tablolarına göre bir milyona kadar çıkarılmalıdır. İlimizde 2011 yılında
yaşanan yıkıcı depremlerden sonra ötelenen ve daha sonra yapılandırılan vergilerden ötürü esnaf tacir ve üreticimiz ciddi sıkıntı
yaşamaktadır ve yapılandırılan vergiler maalesef ödeme güçlüğünden dolayı mükelleflerin genelinin vergi yapılandırması bozulmuş
bulunmaktadır.
Sayın bakanımızdan arzuhalimiz ötelenen vergilere kısmi af ve yeni bir yapılandırma yapılmasıdır. Sayın bakanım ülkemiz enerjide büy
oranda dışa bağımlıdır. Bu bağımlılık üretim maliyetlerinin yükselmesine,ülke sermayesinin dışarıya gitmesine,ithalata,dış ticaret açığın
ve döviz bağımlılığına yol açmaktadır.Bundan kurtulmanın yolu ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarını etkin ,verimli ve yerinde

kullanmakla olur.Biz il olarak ülkenin en verimli güneş enerjisi kapasitesine sahibiz.İlimize kurulacak güneş enerjisi tesislerinin
özendirilmesi,enerji lisansı konusunda kolaylık sağlanması,teknik ve finansal destek sağlanması temel arzumuzdur.Sayın bakanım OSB
olarak üretimlerimizin en büyük girdi maliyetini enerji oluşturmaktadır.Bizlerde kendi enerjimizi üretmek için EPDK ‘ya güneş enerjisi i
için başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.Bu konuda sayın bakanımızdan ve finans sektörünün kıymetli temsilcilerinden talebimiz bizle
teknik,alt yapı ve finansman desteği sağlamalarıdır.Sayın bakanım ilimiz gelişmişlik endekslerinin çoğunda ülke ortalamasının çok altın
bulunmaktadır.Sayın Bakanım Sayın Cumhurbaşkanımızın da buyurdukları gibi yerel kalkınma yerli ve milli kaynakların kullanımı ile
mümkündür.Bizimde ilimizdeki üreticiler olarak talebimiz yerelde üretilen ürünlerimizin yerelde kullanımları ile ilgili kamu kurumlarına
telkinde bulunulmasıdır.Sayın Bakanım dün belirlenen 2020 asgari ücret artışı Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hedeflediği 2020
enflasyon rakamlarının iki katına yakındır.İş Dünyası olarak çalışanlarımızın ve emekçilerimizin daha iyi şartlarda yaşamlarını
sürdürmeleri temel arzumuzdur.Ancak enflasyonun iki katına yakın asgari ücretin artışı reel sektör üzerine ciddi bir yük
bindirmektedir.Hükümetimizden ve sayın bakanımızdan talebimiz bu yükün paylaşılmasıdır.Asgari ücrete verilen desteğin iki katına
çıkarılarak devam ettirilmesi.Sayın Bakanım ilimizin GSYİH ‘dan aldığı pay,kişi başına düşen milli gelir ve işsizlik rakamlarının göz önün
bulundurularak,yatırımların önünü açmak ve istihdamı özendirmek için işverenlerimizin ödemiş oldukları Sosyal Sigorta Primi İşveren
payının hazine tarafından karşılanması en büyük talebimizdir.Sayın Bakanım,Bankalarımızın Değerli Genel Müdürleri, bankalarımız tica
işletmelerimize kredi limitlerinin tahsisinde ciddi zorluklar yaşatmaktadırlar.İşletmelerimizin vermiş oldukları ipotek ve teminatlar reel
piyasayla uyuşmayan gerçeklikten uzak cari piyasa değerinin üç-dört katı altında bir ekspertiz değeri sorunuyla karşı karşıya
kalmaktadırlar.Bu da limit tahsisinde ciddi problemler yaratmaktadır.
Bankaların ekspertiz şirketleri ilimizin hak etmediği ölçekte yüksek bir risk primi öngörmektedirler. Ancak hepinizin malumu ilimiz tarih
derinliği ve ticaret kapasitesi bakımında ülkenin en gözde illerinden biridir. Aynı zamanda güvenlik açısından da ülkenin en güvenli ille
kadar güvenlidir. Bankacılık sektörünün değerli temsilcilerinden beklentimiz bu ikircikli tavra bir an evvel son vererek işletmelerimizin
vermiş oldukları ipotek ve teminatları gerçek değerleri ile işlem yaptırarak kredi limitleri tahsis etmeleridir. İş dünyası olarak
bankacılığımızın iyi gündeki dostluklarını kötü günde de devam ettirmelerini, güneşli günde yanımızda oldukları gibi yağmurlu günde d
yanımızda durmalarıdır. Bu güzel toplantının düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Kaynak: Van Postası Gazetesi
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner306

banner241