banner279

Aslan, 'Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu; 'Kamunun desteğine ihtiyacımız var'

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Koordinasyonunda, Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB), KOSGEB Van Müdürlüğü, TKDK Van İl Koordinatörlüğü, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İŞKUR Van İl Müdürlüğü’nün katılımı ile Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Aslan, 'Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu; 'Kamunun desteğine ihtiyacımız var'

Van OSB’de düzenlenen toplantıya ilgili kurumların yetkilileri ile sanayici ve iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, kamu yatırımlarının, teşviklerin önemine vurgu yaparak; "İlin ve bölgenin iş dünyası olarak kamu kesiminden talebimiz, sürdürülebilir bir büyüme ve istikrarlı iş gücü piyasası için popülist politikalardan uzak rasyonel, verimliliği artırıcı teşvik ve muafiyetler sağlanmasıdır. Tarihi kapasitesi ile bölgenin merkezi ve havzası konumunda olan ilimiz, gelişmişlik endekslerinin birçoğunda ülke ortalamasının maalesef altında bir seyir izlemektedir. Hak etmediğimiz bu menfi tabloyu değiştirmenin en etkili yolu kamunun teşvik ve özendirici destekleri ile ve hayvancılığımızı güçlü kılmaktır...” dedi.

TEŞVİKLERİN ÖNEMİ

Toplantının açılışında konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, teşviklerin önemine değindi.
Türkiye’de bölgeler arası kalkınmışlık farkının ortadan kaldırılması için teşviklerin başlatıldığını belirten Aslan, şunları söyledi:

“Ülkeler, gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkı kapama veya gelişmiş ülkelerin stratejik önemi olan alanlarda liderliğini sürdürme çabaları yanı sıra bölgeler veya iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla da teşvik düzenlemelerine başvurmaktadır. Türkiye'de de bölgeler arası gelişmişlik farklarını gidermek, işsizliği önlemek amacıyla teşvik uygulamaları başlatılmıştır. Ülkelerin ekonomik gelişme ve iktisadi kalkınmaları için büyük önem teşkil eden yatırımlar, ekonomik literatürde eski zamanlardan beri tartışılan ve araştırılan makroekonomik konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda dünya üzerindeki hemen hemen tüm ülkelerde hem kamu kesimi hem de özel kesim tarafından yapılan yatırım harcamaları ekonomik büyümeyi sağlamanın en önemli destekleyicilerindendir.”

KAMU YATIRIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında yapılan kamu yatırımlarının etkilerine dikkat çeken Aslan, şöyle devam etti:
“Fakat kamu kesimi tarafından yapılan yatırımların maliyetini halkın finanse ettiği, yani yatırımların vergilendirme yoluyla halktan sağlandığı da aşikârdır. Ayrıca kamu yatırımlarının ekonomide bir dışlama etkisi de oluşturabileceği ve popülist nitelikler taşıyabileceği düşüncesinden dolayı yatırımları destekleme politikalarının sadece kamu kesimi tarafından yürütülmesi ekonomi için istenmeyen ve zararlı bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple kamu yatırımlarından ziyade daha rasyonel motiflere dayalı özel sektör yatırımları ekonomi için gerekli ve zaruri kabul edilmektedir. Bununla beraber yatırımların daha çok uzun vadede getiri sağlamaları ve belirli bir maliyete ve riske tabi olmalarından dolayı, yatırımlara devlet otoritesi tarafından birtakım teşviklerin uygulanmasını da adeta zorunlu bir hale getirmektedir. Dolayısıyla gelişmiş, azgelişmiş veya gelişmekte olan birçok ülkenin iktisadi kalkınmalarını gerçekleştirmek veya desteklemek amacıyla uyguladıkları en önemli politikalar arasında yatırımları teşvik edici politikalar gelmektedir. Kamu teşviklerinde asıl hedef reel sektörü güçlü kılmak olmalıdır. Bizim gibi az gelişmiş ve gelişmekte olan illerin sermaye yapıları ve yatırım kapasiteleri güçlü değildir. Bizler her zaman kamunun gücüne ihtiyaç duymaktayız. Reel sektörümüz iktisadi gelişimini ve mali yapısını ancak kamunun yatırımcı ve destekleyici kuruluşlarının destekleri ile sağlam bir zemine oturtabilir." 

VAN İÇİN TALEPLER

Teşviklerle ilgili taleplerinin olduğunu ifade eden Aslan, şunları söyledi:
“İlin ve bölgenin iş dünyası olarak kamu kesiminden talebimiz, sürdürülebilir bir büyüme ve istikrarlı iş gücü piyasası için popülist politikalardan uzak rasyonel, verimliliği artırıcı teşvik ve muafiyetler sağlanmasıdır. Tarihi kapasitesi ile bölgenin merkezi ve havzası konumunda olan ilimiz, gelişmişlik endekslerinin birçoğunda ülke ortalamasının maalesef altında bir seyir izlemektedir. Hak etmediğimiz bu menfi tabloyu değiştirmenin en etkili yolu kamunun teşvik ve özendirici destekleri ile ve hayvancılığımızı güçlü kılarak sağlayabiliriz. Kamunun yatırımcı ve destekleyici kuruluşlarının ilin ve ülkenin büyümesi ve kalkınması için yeni üretim alanlarının ihdası ve istihdam olanaklarının inşası için yeni yatırımcıları desteklemeleri ebetteki takdire şayandır. Ancak mevcut yatırımcı ve üreticilerin de üretimlerini sürdürebilmelerinin ve rekabet etme güçlerinin devamı için aynı ölçülerde desteklenmeleri elzemdir.”

KDV İNDİRİMLERİ

"Yeni yatırımlara sağlanan gelir vergisi, KDV indirimi ve muafiyetlerin, mevcut yatırımcılara da uygulanması gerektiğini" belirten Aslan, şunları kaydetti: 
“Yeni yatırımcılara uygulanan SGK primlerindeki işveren hissesi ve gelir vergisi stopajı muafiyeti mevcut işletmelere de uygulanmalıdır. İŞ-KUR tarafından yeni işletmelere sağlanan istihdam destekleri, hali hazırda çalışma faaliyetlerini devam ettiren iş yerlerine de sağlanmalıdır. KOSGEB'in yüksek teknolojik yatırımlar ile katma değeri yüksek ve ihracat odaklı üretimler için vermiş olduğu ar-ge inovasyon desteklerinin bir benzerini de üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda satılması için pazarlama ve tanıtım desteği vermelidir. Kamunun yatırımcı ve destekleyici kurumlarından bir başka beklentimiz yerel üreticiler tarafından üretilen ürünlerimizin yerelde tüketilmesi yönünde inisiyatif alınmasıdır. İlin ve ülkenin büyümesi ve kalkınması için büyük risk alarak yatırım yapan biz girişimciler az da olsa böyle bir pozitif ayrımcılık hak ediyoruz sanırım. Doğu toplumunun karakteristik özelliklerinden olan geleneksel yaşam anlayışına paralel yansıması olarak da iş hayatında da geleneksel işletme yapılanmaları zuhur olmuştur. Markalaşmada ve kurumsallaşmada ciddi zorluklar yaşayan ve bir türlü haps oldukları tuzakları kıramayan işletmelerimiz, bilim ve akademik dünyanın aydınlatıcı ve ön açıcı fikirlerine, kamu tarafının destekleyici çalışmalarına ihtiyaç duymaktayız. İlimizi ve ülkemizi büyütmenin ve kalkındırmamın en temel yolu kamu ve özel sektörün güçlü iş birlikleri sayesinde olacaktır. Bu çalışmanın üreticimize, sanayicimize ve ilimize hayırlar getirmesini diler, programın düzenlenmesinde başta DAKA olmak emeği geçen tüm paydaş kurumlara teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” 

SUNUMLARA GEÇİLDİ

Aslan’ın konuşması ardından paydaş kurumlar adına katılan uzmanlar, Van’da 2020 yılında yapılacak desteklerle ve teşviklerle ilgili katılımcılara görsel üzerinden 20 dakikalık sunum gerçekleştirdi.
Program, yapılan bu sunumlarla son buldu.Haber: Adil HARMANCI

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner140