banner307

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) çeşitli bölümlerde istihdam edilme üzere, 35 Doktor, 13 Doçent ve 1 Profesör olmak üzere toplam 49 bran Öğretim Üyesi almak üzere ilan yayınladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak

Başvurular 23.12.2019 tarihinde başlamış olup 06.12.2020 tarihinde ise son bulacak.
VAN POSTASI ÖZEL HABER
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi resmi sitesinde yayımlanan ilanda Üniversiteye 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili
maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacağı belirtildi.
 İlgililerle ilgili şartla şu şekilde
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış
olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentli
belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında
Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırm
eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek
Rektörlüğe
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini,
doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları
gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8- İLK BAŞVURU TARİHİ: 23.12.2019
SON BAŞVURU TARİHİ: 06.01.2020
BİRİM /BÖLÜM PROFESÖR DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
TIP FAKÜLTESİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
1,İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
ÜROLOJİ
1,İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
NÖROŞİRURJİ
1, İlgili alanda uzmanlığını almış olmak, omurganın burst fraktörleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
2,İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
FİZYOLOJİ
1, İlgili alanda Doçentliğini almış olmak ve Sinirbilim alanında çalışma yapmış olmak.
DERMATOLOJİ
2, İlgili alanda Doçentliğini almış olmak .
İÇ HASTALIKLARI
1,İlgili alanda uzmanlığını almış olmak ve Adrenol insidentalomalı hastalarda radyolojik çalışmaları olmak.
TIBBİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
1, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda doktorasını yapmış olmak.
PATOLOJİ
2, İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
KARDİYOLOJİ
1, İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Non-obstrüktif koroner arter hastalığında microalbuminüri ile kalp hızı değişkenliği arasındaki
ilişki hakkında çalışma yapmış olmak.
RADYODİOGNASTİK
1, İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Benign ve malign mide patolojilerinin ayrımında Bilgisayarlı Tomografi çalışması yapmış olmak
RADYODİOGNASTİK
1, İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Ultrason elastografi üzerine çalışmaları olmak.
ACİL TIP
1, İlgili alanda uzmanlığını almış olmak ve Warfarin komplikasyonlarının acil serviste yönetimi ile ilgili çalışmaları olmak.
ÇOCUK CERRAHİSİ
1, İlgili alanda Doçentliğini almış olmak.
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
1,İlgili alanda Doçentliğini almış olmak.
GÖZ HASTALIKLARI
1,İlgili alanda uzmanlığını almış olmak ve Romatoid artritli hastalar üzerine çalışma yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ
1, Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı alanında Doçentliğini almış olmak ve tıbbi bitkilerde biyokemometri ve kriyoprezervasyon tekniğ
konularında çalışmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME BİLİMLERİ
1,Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda doktorasını yapmış olmak. Tıbbi bitkilerin
doku kültüründe yetiştirilmesi ve fitokimyasal içerik artırımı üzerine çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE BİLİMLERİ
1,Çevre Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olmak ve mezbaha atık suları üzerine çalışma yapmış olmak
ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
SERACILIK PR.
1, Sebze yetiştiriciliği ve Islahı alanında Doçentliğini almış olmak.
ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN
1, Finans alanında Doçentliğini almış olmak. Piyasa risk analizi ve futures piyasalar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR.
1, Tıp Biyoistatistik Anabilim Dalı'nda doktorasını yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ORTAÇAĞ TARİHİ
1, Doktorasını yapmış olmak ve İslam düşünce tarihi üzerine çalışmış olmak.
UYGULAMALI SOSYOLOJİ
1, Sosyoloji Anabilim Dalı'nda doktorasını yapmış olmak ve afet sosyolojisi konusunda çalışmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
1, Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı, Biyoloji bilim alanında Doçentliğini almış olmak ve sinirbilim konularında çalışmalar yapmış
olmak.
SINIF EĞİTİMİ
1, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalı'nda doktorasını yapmış olmak ve alternatif eğitim
uygulamalarına yönelik çalışma yapmış olmak.
MURADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
HARİTA VE KADASTRO PR.
1, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı'nda doktorasını yapmış olmak. Kırsal alan konularında çalışmaları olmak.
KİMYA TEKNOLOJİSİ PR.
1, Organik Kimya alanında doktorasını yapmış olmak. Triazol sentezi konusunda çalışma yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI
1, Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme hastalıkları Anabilim Dalı'nda doktorasını yapmış olmak. Kanatlı beslemede antioksidan ve
yağ asidi konularında çalışmış olmak.
VETERİNERLİK ANATOMİSİ
1,Veteriner Anatomi alanında doçentliğini almış olmak. Kalp ve koroner damarlar konularında çalışmış olmak.
VETERİNERLİK FİZYOLOJİSİ
1, Veteriner Fizyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Böbrek yetmezliği ve hipotermi konularında çalışmış olmak.
VETERİNERLİK CERRAHİSİ
1, Veteriner Cerrahi alanında doktorasını yapmış olmak. Dissosiyatif anestezi konusunda çalışmış olmak.
VETERİNERLİK CERRAHİSİ
1, Veteriner Cerrahi alanında doktorasını yapmış olmak. Kornea hastalıklarında çalışmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SERAMİK

1, Plastik Sanatlar alanında Doçentliğini almış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK
1,İç Mimarlık veya Mimarlık alanında Doçentliğini almış olup, İç Mimarlık alanıyla ilgili çalışmaları olmak.
İÇ MİMARLIK
1, İç Mimarlık veya Mimarlık alanında Doçentliğini almış olmak.
İÇ MİMARLIK
3, İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını yapmış olmak veya İç Mimarlıkta sanatta yeterlik almış olmak.
ÇALDIRAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK GELİŞİMİ PR.
1, Okul Öncesi veya Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı'nda doktorasını yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM REHBERLİĞİ
2, Turizm ile ilgili yüksekokul veya Turizm Fakültelerinden lisans mezunu olmak.Turizm Rehberliği alanında doktorasını yapmış olmak.
TURİZM REHBERLİĞİ
1,Turizm ile ilgili yüksekokul veya Turizm Fakültelerinden lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği veya Turizm Rehberliği alanında
doktorasını yapmış olmak.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
2,Turizm ile ilgili yüksekokul veya Turizm Fakültelerinden lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktorasını
yapmış olmak.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
1, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında veya Gıda Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olmak.
Kaynak: Van Postası Gazetesi

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019, 23:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner312

banner140

banner306