banner279

Müdür Gün’den, ‘Ölçü ve tartı aletleri muafiyet işlemleri ile ilgili açıklama…

Van Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Nevzat Gün, ölçü ve tartı aletleri kullanıcıları için yapılan muafiyet işlemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Müdür Gün’den, ‘Ölçü ve tartı aletleri muafiyet işlemleri ile ilgili açıklama…

 Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, ölçü ve tartı aletleri kullanıcıları için yapılan muafiyet işlemleri için yaptığı açıklamada; “28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir” ifadelerini kullandı.


             Gün, söz konusu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcılarının, 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceği uyarısında bulundu.


         İlgili maddeleri belirterek açıklamasını sürdüren Müdür Gün, “3516 sayılı Kanunda; bazı ölçü aletlerinin piyasa değeri düşükken (örneğin: kefeli terazi, elektrik sayacı, su sayacının piyasa değeri 20 ila 100 Türk Lirası arasında değişmektedir), bazı ölçü aletlerinin piyasa değerinin ise yüksek olmasına (örneğin: yüksek çekerli baskül, otomatik tartı aleti, dijital takografın piyasa değeri 2.000 ila 50.000 Türk Lirası arasındadır.) rağmen, hepsi için damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş olarak kullanılma cezasının 2.600 Türk Lirası olarak belirlenmiş olması, adaletsizliğe ve ucuz olan ölçü aletinin cezasının ödenmesi yerine yenisiyle değiştirilmesine yol açmaktaydı. Bu nedenle, adaletsizliğin ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için geçici madde ile, belirli bir süre içerisinde muayenelerinin yaptırılması şartıyla idari para cezasının uygulanmayacağı düzenlenerek, hem ölçü aletlerinin atılarak yerine yenisinin alınmasından dolayı oluşan israfın ve ekonomik kaybın önüne geçilmesi hem de kayıt dışı ölçü aletlerinin doğru ayarlı çalışmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aleti kullanıcılarının, 28/2/2019 tarihinden itibaren doksan gün içerisinde periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiile ilişkin herhangi bir ceza ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanmaları mümkün hale getirilmiştir. Örneğin: Tartı aleti sahibi, tartı aletinin periyodik muayenesini en son 1/3/2016’da yaptırmış ve iki yıllık sürenin sonunda (1/1/2018 ile 28/2/2018 tarihleri arasında) periyodik muayene başvurusunda bulunmayı unutmuştur. Bu nedenle periyodik muayene süresi 2 yıl olan tartı aletinin damga süresi geçmiştir. Bu durumda olan bir tartı aleti için 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yerlere periyodik muayene başvurusunda bulunulması halinde 3516 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmayacak ve muayene ve damgası yaptırıldıktan sonra söz konusu tartı aleti kullanılabilecektir. Bir örnek daha gösterecek olursak : Damgasının koparıldığı ya da bozulduğu 1/12/2018 tarihinden önce tespit edilmiş olan bir taksimetre cihazı için 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yerlere periyodik muayene başvurusunda bulunulması halinde 3516 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmayacak ve muayene ve damgası yaptırıldıktan sonra söz konusu taksimetre cihazı kullanılabilecektir. Bu işlem tüm ölçü aletleri için aynı uygulamalar geçerlidir” ifadelerini kullandı.Van Bölge Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241