banner151

banner140

banner236

banner200

banner141

banner161

banner203

banner204

banner207
23 Ekim 2018 Salı

BÜTÜN OYLAR HDP’YE!!...

Ekonomi zirvesinin sonuç bildirgesi açıklandı

Van Valiliğinin himayesinde, Uluslararası Altın Kentler Derneğinin organizasyon ve ev sahipliğinde 23-24 Ekim tarihinde Van’da düzenlediği “Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi’nin sonuç bildirgesi açıklandı.

31 Ekim 2017 Salı 09:25
Ekonomi zirvesinin sonuç bildirgesi açıklandı
banner76
 Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer, “23-24 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen zirve, açılış oturumu dışında sekiz panelle gerçekleştirilmiştir. Zirveye iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katılım göstermiştir. Van depreminin yıl dönümü olması ve Van Sesi Gazetesi’nin 80. yılı kutlamalarının ayrı bir anlam katmış olduğu zirvede, Van Ekonomisinde Gelişmeler, Van'ın Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasında Medyanın Önemi, Van Ekonomisinin Gelişiminde İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları, Van'ın Bir Marka Kent Olmasında Eğitim ve Tanıtım, Türk - İran İlişkileri ve Kapıköy Sınır Kapısı’nın Ekonomiye ve Yerel Kalkınmaya Katkısı, Yerel Kalkınmada Devlet Desteği ve Teşvikler, Yerel Kalkınma ve Belediyecilik, Sektörel Gelişme Stratejileri gibi konular ele alınmıştır” dedi.

   Tuncer,sunumlar ve tartışmalar ışığında, maddeler halinde sonuç bildirgesi hazırlandığını belirterek, “Zirve sonrası şu sonuç bildirgeleri açıklandı:

   Van depreminden elde edilen deneyimlerin paylaşılması, afet duyarlı planlama anlayışı ve politikaların geliştirilmesi

   Van ilinin kamu yatırımlarından aldığı payın arttırılması

  Türkiye-İran ilişkilerinin geliştirilmesi, yakın çevre ülkeler başta olmak üzere alternatif pazar arayışlarına başlanması, uluslararası düzeyde temsiliyetin sağlanması için fahri konsoloslukların açılması

   Yerel aktörlerin güçlendirilmesi, aktörler arası işbirliği olanaklarının geliştirilmesi; kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasındaki etkileşimin bütünlükçü ve ortak bir yaklaşımla ele alınması

   Kentlilik bilincinin geliştirilmesi, kentsel kimliğin yaratılmasında birlik ve beraberlik ruhunun inşa edilmesi

  İşbirliği, Güçbirliği platformlarından etkili bir biçimde yararlanılması, Van Güçbirliği Platformu tarafından üretilen çıktıların hayata geçirilmesi

   Etkin kaynak kullanım politikalarının bütün yönetimler tarafından benimsenmesi

   Etkin bir Van Lobisi oluşturulması, lobi çalışmalarına bütün paydaşların katılımının sağlanması

  Mevzuatın yerel kalkınma stratejilerine uygun hale getirilmesi

  Cazibe merkezleri destekleme programı kapsamındaki projelerin sonuçlandırılması

  Van’ın deprem sonrası yakalamış olduğu sinerjiyi sürdürmesi

   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van YYÜ Teknokent’in Ar-Ge, inovasyon, bilginin ticarileştirilmesi gibi temel alanlar dahil olmak üzere, kalkınma sürecinde aktif rol üstlenmeleri, üniversite-iş dünyası işbirliği olanaklarının geliştirilmesi

   Van’ın sınır kenti olma avantajının kullanılması

  Tekstilkentin potansiyelinden yararlanılması

   Yerel Yönetimlerin kentsel altyapı hizmetleri başta olmak üzere, yerel aktörlerin yatırım yapma potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunmaları

  Kent planlarının yerel kalkınma anlayışına uygun olarak hazırlanması

   VAN OSB’nin istihdam odaklı bir yapıya kavuşturulması

   Tarım-hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, tarımsal sanayi sürecine geçilmesi ve Organize Hayvancılık Bölgesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması

   Özel sektör yatırımlarının etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına özen gösterilmesi

  Artan yerel gazete maliyetlerinin azaltılması, yerel gazetelere ve gazeteciliğe destek verilmesi, yeni gazetecilik türlerine geçiş sürecinde devlet desteği sağlanması, haber alma hakkının güvence altına alınması, reklam, resmi ilan tarifesinin yerel gazeteler lehine çözülmesi

   Yerel basında Van’ın marka unsurlarının öne çıkarılması ve bunun ulusal medyaya doğru bir biçimde yansıtılması

   Şehrin istikametini belirleyen temel meselelerin ulusal ve uluslararası basında görünürlüğünün sağlanması

   Daha profesyonel tanıtım materyalleri kullanılması ve dijital teknolojiden yararlanılması

   Kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları ile sürdürülebilir bir yaklaşımla ve insan odaklı ele alınması

  Kalkınma sürecinin toplumsal güven, siyasi ve ekonomik istikrar anlayışıyla temellendirilmesi

   Teşvik ve destek sisteminde bölgesel gelişmişlik farklılıklarının gözetilmesi

   Desteklerle ilgili güven endeksi geliştirilmesi ve sistemin tabana yayılması

   Uygulama ve denetim sisteminin etkin bir şekilde çalıştırılması

   Yüksek katma değerli ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi

   Firmalar arasında etkileşim ve sinerji oluşturulması için işbirliği ve güçbirliği anlayışının geliştirilmesi

  Melek yatırımcıların desteklenmesi, online shopping mağazalarının kurulmasının teşvik edilmesi,  girişimciliğin desteklenmesi ve Ar-Ge merkezinin kurulması

   Zihniyet değişimine uyum sağlanması için, eğitim yatırımlarının ve eğitim anlayışının değiştirilmesi, genç nüfusun eğitim sürecine dahil edilmesi için, içerikleri farklı olan mesleki eğitim kurumlarının açılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi

   Tarım alanları, mera, çayır ve yaylalar ile su kaynaklarının gelecekteki stratejik konumları dikkate alınarak planlanması

   Şehirleri kalkındıran şehirlilerdir anlayışıyla Van’ın meselelerine bakılması ve meselelerin gündelik siyasete feda edilmemesi

   Lojistik merkezi çalışmalarının sürdürülmesi ve Kapıköy Sınır Kapısı ile entegre hale getirilmesi

   İç ve dış turizm imkanlarının geliştirilmesi, turizmde farklılaşarak markalaşmak ve farklı bir stratejiyle imaj kurma anlayışının hakim kılınması, yaz ve kış turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi, Van ve çevresinin bir destinasyon işlevine kavuşturulması

   Uygun yatırım ortamı ve uygun yaşam ortamı anlayışının birlikte ele alınması

  Enerji ve elektrik alt yapı sorununun çözülmesi, başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanılması

  Kümelenme çalışmalarının sürdürülmesi

   Havaalanının uluslararası uçuşlara açılması

   Kalkınmanın değişen parametreleri ve ölçeklerinin yeni kalkınma modellerine entegre edilmesi ve bunların yerel kalkınma modelleri ve stratejileri olarak benimsenmesi

   Sektörler arası değer zinciri kurulması, kobilerin verimliliği için adımların atılması

  Van Gölü’nün kirlilik sorununun çözülmesi, sahillerden koruma-kullanma dengesi gözetilerek yararlanılması, sivrisinek ile mücadelede çevre dostu yöntemlerin kullanılması, Van Gölü'nün "soğuk termal" özelliğinin öne çıkarılması

   Madencilik alanındaki zengin kapasiteden yararlanılması

  Hizmet ihracatının unsurları olan turizm, sağlık ve eğitim hizmetleri alanında uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi

  Aile bütünlüğünün korunması doğrultusunda madde bağımlılığı gibi zararlı unsurlarla mücadelenin bir politika haline getirilmesi

   Van’ın tarihsel geçmişini günümüze aktaracak Van Şehri’nin canlandırılması, kent müzesi çalışması, Gevaş Selçuklu Mezarlığı’nın korunması gereken tarihsel ve kültürel varlıklarının korunması için gerekli özen ve önemin gösterilmesi

   Kent içi ulaşım için hafif raylı ulaşım sisteminin getirilmesi

   Kuzey Vangölü Demiryolu Projesinin hayata geçirilmesi

  Van’ın uluslararası kongre merkezi haline getirilmesi

  Mobilya sitesinin kurulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması

  Çevre yolu çalışmalarının hızlandırılması

   Üretim ve pazarlama ilişkisinin kurulabileceği stratejiler geliştirilmesi, pazarlama komisyonlarının oluşturulması

   Avrupa Birliği tarafından fonlanan projelere başvurulması

  Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği mekanizmalarının etkin biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması

  Ulusal ve bölgesel planlamalarda, Van’ın rolünün arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması

   Kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlamasına yönelik var olan projelere desteklerin sağlanması, kadın girişimciliğin desteklenmesi, yeni projelerin üretimine destek verilmesi ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kent ile bütünleşmelerini sağlayacak “kadın dostu kent, çocuk dostu kent, yaşlı dostu kent” gibi konseptlere yönelik çalışmalar yapılması

   Belediyeler eli ile yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve bu alanda proje çalışmalarına destek sağlanması, başta Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerin çalışmalarına destek verilmesi, bu çalışmaların daha görünür kılınmasına yönelik iletişim araçlarının etkili kullaılması

   Kentsel kalkınma ve kırsal kalkınmayı içeren yerel kalkınma anlayışının geliştirilmesi

  Van’ın yaşayan değerlerine gerekli önemin verilmesi, kaybolmaya yüz tutan sanat ve mesleklerin canlandırılması” ifadelerini kullandı.

   Tuncer, çok dilli ve çok kültürlü bir bölgede bulunan Van’ın özel bir kent olduğunu sözlerine ekleyerek, “Türkiye’nin de Van’a ihtiyacı olduğu, “Van’da güneş doğmazsa, Türkiye’de sabah olmaz” gerçeğinin hatırda tutulması ve Van’ı Urartu’ya başkent yapan ruhun canlandırılması temennisi ile iki gün boyunca zirveye katılan bütün katılımcılara en içten şükranlarımızı sunarız” açıklamasında bulundu.Bölge Gazetesi Haber Merkezi

 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  e-gazete
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV